Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekDraagvlak en naleving coronamaatregelen fors toegenomen

Draagvlak en naleving coronamaatregelen fors toegenomen

De naleving van coronamaatregelen als thuiswerken, afstand houden en laten testen bij klachten nam toe tijdens de recente periode van hoge besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Er is minder horecabezoek geweest en minder bezoek ontvangen. De ervaren dreiging van het coronavirus nam toe. Daarbij werd naleving weer makkelijker gevonden en steeg het draagvlak voor de maatregelen. Dat blijkt uit de zeventiende ronde van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd tussen 24 en 28 november onder 2.478 inwoners van Brabant-Zuidoost.

Laag vertrouwen in coronabeleid, behoefte aan meer maatregelen

Het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid is op het laagste punt sinds het begin van de pandemie, nog 20% van de deelnemers is positief (42% neutraal, 38% negatief). Dit is 3% onder deelnemers die (nog) niet gevaccineerd zijn (10% neutraal, 86% negatief). Onder deelnemers die negatief zijn over de corona-aanpak van de overheid, vond bijna driekwart (74%) dat er (veel) te weinig maatregelen werden getroffen om het coronavirus te bestrijden. Kritische deelnemers noemen daarnaast de in hun ogen trage start met de boostervaccinatie als reden voor hun onvrede.

Minder sociale activiteit en betere naleving van de gedragsadviezen

Met het toenemen van de ervaren dreiging, rapporteren deelnemers veel minder sociale activiteiten. Zo gingen ze minder vaak op bezoek bij familie of vrienden en bezochten minder vaak een horecagelegenheid. Doordat het minder druk is, lukt afstand houden beter. Ook andere adviezen worden beter nageleefd, meer deelnemers schudden geen handen, er wordt meer thuisgewerkt en meer deelnemers testen en blijven thuis bij klachten. Bovendien is er een toename in het draagvlak voor alle maatregelen zichtbaar, ook wanneer de maatregelen nog zes maanden zouden gelden.

Veel meer testen bij klachten, ook meer zelftesten

Er was een grote stijging in het percentage respondenten dat zich bij klachten heeft laten testen bij een GGD of een andere testlocatie: van 17% in de vorige meetronde naar 38% nu. Daarnaast deed 29% een zelftest bij klachten, wat betekent dat circa 30% van de deelnemers met klachten helemaal niet heeft getest. Nog niet eerder hebben zoveel mensen bij klachten getest. Een vergelijkbare toename was zichtbaar bij kinderen.

Meer deelnemers zijn het zat, daling in welbevinden

Bijna de helft van de deelnemers (44%) geeft aan het zat te zijn om over het coronavirus te horen, het hoogste aandeel sinds het begin van de metingen in mei 2021. De strengere maatregelen en de verminderde sociale activiteit gaan samen met een daling in welbevinden, na een periode van herstel sinds januari dit jaar. Minder deelnemers zijn psychisch gezond en meer deelnemers voelen zich wel eens eenzaam in vergelijking met de vorige meetronde. Deze veranderingen zijn het sterkst voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Bovendien is het welbevinden lager onder deelnemers die niet zijn gevaccineerd.

Groot deel bereid om boostervaccinatie te nemen

Aan de deelnemers is gevraagd of ze bereid zijn om de boostervaccinatie te nemen, als ze hiervoor een uitnodiging ontvangen. In totaal 84% van de deelnemers zegt hiertoe bereid te zijn, terwijl 9% dit nog niet weet. Twee procent heeft deze vaccinatie reeds ontvangen.

GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 2.478 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de zeventiende ronde, die tussen 24 -28 november 2021 werd uitgevoerd. Driekwart van de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld voordat ‘de avondlockdown’ werd aangekondigd. Deze aankondiging had weinig effect op de resultaten van de groep die daarna de vragenlijst invulde, er waren geen noemenswaardige verschillen tussen de groepen.