Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekExpired: Draagvlak voor de coronamaatregelen toegenomen

Draagvlak voor de coronamaatregelen licht gestegen

Medio juni verliep het vaccineren voorspoedig. Het vertrouwen in het coronabeleid nam voor het eerst in lange tijd toe en het draagvlak voor het veel langer aanhouden van maatregelen nam af. De versoepelingen eind juni en de daaropvolgende opleving van het virus hebben ertoe geleid dat het draagvlak voor het langer aanhouden van maatregelen tijdens de huidige meting juist is gestegen en het vertrouwen in het coronabeleid afnam. Dat blijkt uit de veertiende meting van het gedragsonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Aan deze ronde, die plaatsvond tussen 28 juli en 1 augustus, deden in totaal ruim 2030 inwoners van Zuidoost-Brabant mee.

Met toenemende dreiging van het virus minder vertrouwen in aanpak overheid

Na de recente opleving van het virus, geeft 70% van de deelnemers aan zich meer zorgen te maken over de nieuwe varianten van het coronavirus. Waar tijdens de vorige ronde nog de helft van de deelnemers positief was over de aanpak van de Nederlandse overheid, is dat in de huidige meetronde gedaald naar ruim een derde. Bijna een vijfde van de deelnemers vindt dat de overheid te weinig maatregelen neemt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast is 36% van de deelnemers kritisch over de voorwaarden die worden gebruikt om maatregelen in te stellen of te versoepelen.

Draagvlak voor langer aanhouden maatregelen stijgt

Na een afname in het draagvlak voor de meeste maatregelen tijdens de vorige meetronde, is het draagvlak onder deelnemers deze ronde gelijk gebleven of zelfs gestegen. Dit is met name het geval voor het draagvlak voor maatregelen wanneer ze nog een half jaar blijven duren. De sterkste stijging is te zien in het draagvlak voor het vermijden van drukte, 1,5 meter afstand houden en thuiswerken.

Vooral jongvolwassen voelen zich nu beter

Het welzijn van de deelnemers is sinds de vorige ronde weinig veranderd. De psychische gezondheid, eenzaamheid en het mentaal welbevinden die de deelnemers rapporteerden zijn vrijwel gelijk aan de vorige meetronde. Wel is er een lichte stijging in het welbevinden van 16- tot 24-jarigen. Jongeren scoren nog steeds lager ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen.

Maatregelen worden ook tijdens de vakantie nageleefd

In de afgelopen zes weken is een derde van de deelnemers op vakantie geweest, waarvan tweederde in Nederland bleef. Ongeveer de helft van de reizigers (48%) heeft zich in de twee weken voor de buitenland vakantie extra goed aan de maatregelen gehouden en vrijwel iedereen heeft zich tijdens de vakantie aan de daar geldende maatregelen gehouden. Bovendien heeft 15% van de reizigers een coronatest gedaan voordat ze op vakantie gingen. Voor alle reizigers die uit het buitenland terugkomen, geldt het advies om na terugkomst zo snel mogelijk een coronatest te doen. Dit advies is door slechts 12% van de deelnemers nageleefd. De belangrijkste redenen voor het niet naleven waren: omdat men al gevaccineerd is, omdat de kans op besmetting klein is, omdat men geen klachten heeft en omdat men al in het buitenland getest is.

GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal deden 2032 mensen uit Zuidoost-Brabant mee aan de veertiende ronde, die tussen 28 juli-1 augustus 2021 werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.