Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekMinder zorgen om het virus, lager draagvlak voor gedragsregels

Minder zorgen om het virus, lager draagvlak voor gedragsregels

De Brabantse bevolking heeft minder zorgen om het coronavirus. Dat gaat gepaard met een lager draagvlak voor de gedragsregels. Na aanpassing van het testbeleid, testen meer mensen zich bij klachten. Ook de naleving van het quarantaine-advies bij klachten is flink toegenomen. Dit blijkt uit de achttiende ronde van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd tussen 19 en 23 januari 2022 onder 2.396 inwoners van Zuidoost-Brabant.

Lagere ervaren dreiging en minder steun voor maatregelen   

Nu bekend is dat het ziekteverloop van de omikronvariant milder is, maken minder mensen zich zorgen om het virus. Al is de kans om besmet te raken groter, de zorgen om de nieuwe variant nemen af. Dit gaat gepaard met een daling in draagvlak, met name voor het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, het advies om maximaal 4 gasten thuis te ontvangen en het advies om bij klachten in quarantaine te gaan. In de naleving van de maatregelen zien we een wisselend beeld. De naleving van de hygiënemaatregelen en de 1,5-meter regel was stabiel, terwijl in het vermijden van drukke plekken (de horeca was o.a. nog gesloten), thuisblijven bij klachten en testen bij klachten een stijging te zien is. De belangrijkste daling is te zien voor ventilatie van de woning.

Meer testen bij klachten na aangepast testbeleid

Sinds 3 december 2021 is het advies dat bij klachten ook een zelftest gedaan kan worden. Deze onderzoeksronde heeft 69% van de deelnemers een coronatest gedaan vanwege klachten, dit is 2% meer dan 6 weken geleden. Het aandeel mensen dat alleen een PCR-test deed is gedaald (van 26% naar 15%); terwijl meer mensen dan de vorige keer alleen een zelftest deden (38% versus 29% in ronde 17) of na een zelftest nog een PCR- test (16% versus 12% in ronde 17).

Toename naleving quarantaine bij klachten, afname naleving isolatie

Met het aangepaste testbeleid is ook de naleving van het quarantaine-advies bij klachten flink toegenomen: 69% ging helemaal niet naar buiten totdat ze een negatieve uitslag hadden, vorige ronde was dat 52%. We zien daarentegen een lichte daling van 80% naar 76% van het percentage deelnemers dat thuisblijft na een positieve testuitslag. Belangrijkste reden om wel naar buiten te gaan (44% van de positief geteste deelnemers) was om een frisse neus te halen of om de hond uit te laten. Van de deelnemers met quarantaine-advies wegens contact met een besmet persoon, bleef 44% thuis. Ongeveer een kwart ging in dat geval alleen naar buiten voor een frisse neus of om de hond uit te laten.

Meer deelnemers missen sociale contacten, toename coronamoeheid

Sinds half oktober 2021 is het aandeel deelnemers dat het mist om vrienden en familie in het echt te zien, toegenomen van 25% tot 55% in de huidige meetronde. Dit gaat samen met een toename in gevoelens van eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen. Ongeveer de helft van de deelnemers is het zat om over corona te horen en ruim een vijfde is het beu om zichzelf te beperken om mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.
Geen verdere daling in vertrouwen, wel onvrede over verdeling in de maatschappij Het vertrouwen in het coronabeleid van de overheid is sinds de vorige meetronde licht gestegen: 22% van de deelnemers heeft vertrouwen (48% neutraal en 30% geen vertrouwen). Meer deelnemers vinden dat de overheid onvoldoende rekening houdt met verschillende belangen bij het bepalen van de coronamaatregelen. Nu ervaren meer deelnemers de maatregelen als onlogisch of onduidelijk. Het belang van maatwerk bij het invoeren van de versoepelingen wordt benoemd.

GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal deden 2.396 mensen uit Zuidoost-Brabant mee aan de achttiende ronde, die tussen 19 -23 januari 2022 werd uitgevoerd. Deze meetronde vond plaats vlak voor de beëindiging van de lockdown. Tijdens de meetronde waren onder andere de horeca en culturele instellingen nog gesloten. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.

Het laatste nieuws over corona!