Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekSteeds minder zorgen om het coronavirus, verdere toename sociale activiteiten

Steeds minder zorgen om het coronavirus, verdere toename sociale activiteiten

Nu de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten, gaan mensen weer vaker naar buiten en hebben ze meer sociale activiteiten. Dit zorgt voor een toename van welbevinden. Testen bij klachten blijft hoog, maar isolatie advies wordt minder goed nageleefd. Ook het vertrouwen in het coronabeleid is enigszins hersteld. Dat blijkt uit de negentiende ronde van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM, uitgevoerd tussen 9 en 13 maart onder 1.989 inwoners van Zuidoost-Brabant.

Meer sociale activiteiten, hoger welbevinden onder deelnemers

Door het loslaten van de meeste coronamaatregelen, gaan deelnemers van alle leeftijden weer vaker naar buiten om te sporten, horeca te bezoeken of voor een feestje. Ook ontvangen ze meer bezoekers thuis. De toename in sociale activiteit gaat gepaard met een herstel van welbevinden. Minder deelnemers maken zich zorgen over het coronavirus, 18% versus 33% zes weken geleden. Deelnemers rapporteren minder eenzaamheid en betere sociale contacten. Met name onder jongere deelnemers (16-39 jaar) is er een toename van psychische gezondheid, waardoor het verschil met de oudere leeftijdsgroepen kleiner is geworden.

Naleving hygiëne adviezen stabiel

De nog geldende hygiëne adviezen – handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken – worden door deelnemers nageleefd in 61% tot 67% van de gevallen, net als in vorige meetrondes. Nog altijd staat meer dan driekwart van de deelnemers achter deze adviezen, al vinden deelnemers het minder gemakkelijk om geregeld 20 seconden de handen te wassen, dan te hoesten/ niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Het draagvlak, het ervaren nut en de naleving van het advies om geen handen te schudden is echter gedaald.

Toename in testen bij klachten, minder isolatie na positieve test

Na een grote toename in testen bij klachten in de vorige meetronde – toen voor het eerst ook zelftesten konden worden gebruikt bij klachten – is de naleving voor dit advies deze ronde nog iets verder gestegen tot 79%. Ruim twee derde van de deelnemers deed in de afgelopen 6 weken een zelftest, die in één derde van de gevallen positief was. Het aantal deelnemers dat daarna een hertest deed bij de GGD daalde van 92% in de vorige meetronde naar 81% in de huidige ronde. Nog steeds waarschuwt 94% zelf zijn of haar contacten. Ook zien we een daling van het isolatieadvies na een positieve test; 28% gaat helemaal niet naar buiten, terwijl dat in de vorige ronde 44% was.

Enig herstel van vertrouwen in aanpak van de overheid

Deze meetronde is een duidelijke toename in het vertrouwen in de corona aanpak van de overheid zichtbaar. Ongeveer een derde van de deelnemers heeft (heel) veel vertrouwen, een toename van 10%. Meer deelnemers vinden dat de overheid rekening houdt met verschillende belangen (43%) en voldoende uitleg geeft (55%). Echter, 35% gaf aan dat ze vonden dat de overheid niet op de juiste momenten maatregelen versoepelt of instelt.

Groot deel bereid om tweede boostervaccinatie te nemen indien nodig

De gezondheidsraad heeft geadviseerd om kwetsbare groepen een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Aan de deelnemers is gevraagd of ze bereid zijn om deze vaccinatie te nemen, als ze hiervoor een uitnodiging ontvangen. In totaal 84% van de deelnemers zegt hiertoe bereid te zijn, terwijl 9% dit nog niet weet.

GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal deden 4.340 mensen uit Noord-Brabant mee aan de achttiende ronde, die tussen 9 -13 maart 2022 werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.