Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekVeel zorg al uitgesteld voor start vierde golf

Veel zorg al uitgesteld voor start vierde golf

De druk op de reguliere zorg is hoog. In hoeverre hadden Brabanders te maken met uitgestelde zorg? Wat waren de consequenties? Uit panelonderzoek blijkt dat 19% van de respondenten in het afgelopen jaar te maken had met uitgestelde zorg. Vooral de zorg door een specialist in het ziekenhuis en tandartszorg werden uitgesteld. Bijna een kwart heeft nog steeds geen zorg ontvangen. Ruim 5000 panelleden uit Brabant-Zuidoost namen in november 2021 deel aan de enquête. 

Uitstel van zorg vooral bij  70-plussers

Van de respondenten van 70 jaar en ouder had 24% tussen november 2020 en oktober 2021 te maken met uitgestelde zorg. Bij de bij 50- tot 70-jarigen was dat met 15% en bij de groep onder de 50 jaar was dat met 17% een stuk lager. Bij de groep 70-plussers waren er meer vrouwen dan mannen die te maken hadden met uitgestelde zorg.

Afspraak met specialist en tandarts vaakst verschoven

Ongeveer 1 op de 11 respondenten (9%) had het afgelopen jaar te maken met uitgestelde zorg door een specialist van het ziekenhuis. In de meeste gevallen werd de afspraak afgezegd vanuit het ziekenhuis. Verder gaf 7% aan dat een bezoek aan de tandarts/mondhygiënist werd uitgesteld, waarvan in iets meer dan de helft van de gevallen dit vanuit de tandarts/mondhygiënist kwam. Meest genoemde reden voor het afzeggen van afspraak door de respondent zelf bij bovenstaande hulpverleners, was ‘geen risico willen lopen besmet te raken’.

Bijna een kwart heeft nog steeds geen zorg gehad

Hoewel de ruime meerderheid van de respondenten aangaf de uitgestelde zorg later te hebben ontvangen, geeft bijna een kwart van de respondenten aan nog steeds geen zorg te hebben gehad. Zij wachten vooral nog op zorg van de huisarts (27%), tandarts/mondhygiënist (25%) en specialist in het ziekenhuis (23%) en wat minder op de zorg door de psycholoog (21%) en de huisarts (17%).

Langer klachten door uitgestelde zorg en soms meer of zwaardere hulp nodig

Door de uitgestelde zorg lopen respondenten langer rond met klachten en heeft een deel soms zelfs meer of zwaardere zorg nodig gehad. Het hoogst wordt hierop gescoord bij de uitgestelde zorg door de fysio/ergotherapeut en de psycholoog/psychiater, waarbij ongeveer de helft aangeeft langer met klachten te hebben rondgelopen. Rond de 10% geeft aan meer of zwaardere hulp nodig te hebben gehad. De uitgestelde zorg door de tandarts/mondhygiënist lijkt de minste gevolgen te hebben. Hier geeft 13% aan langer met klachten te hebben rondgelopen en heeft 3% meer of zwaardere zorg nodig gehad.

Wil je meer informatie?

Bekijk dan de infographic op het GGD kompas. Voor meer informatie over het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Daniëlle Brunenberg via d.brunenberg@ggdbzo.nl.

Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheidspanel van de GGD Brabant-Zuidoost. De respondenten zijn qua samenstelling niet representatief voor de bevolking. De resultaten dienen beschouwd te worden als een indicatie voor wat er leeft onder de doelgroep.