Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekDruggebruik onder jongeren in Oost-Brabant onderzocht

Regionaal onderzoek bevestigt normalisering van drugsgebruik onder bepaalde groepen jongeren en jongvolwassenen

De grote drugsmonitor ‘Skippen of Trippen?’ waar eind vorig jaar ruim 11.000 jongeren uit Oost-Brabant aan deelnamen, laat zien dat het gebruik van drugs genormaliseerd is. Het gebruik van cannabis en XTC wordt van de onderzochte middelen het meest normaal gevonden. 58% Van de niet-gebruikers vindt cannabis normaal en van de gebruikers geeft 97% aan het gebruik van cannabis oké te vinden. Dat is meer dan roken (92%). Belangrijke factoren die van invloed zijn op de norm, zijn; de houding van hun omgeving ten opzichte van drugs, het gebruik door vrienden en leeftijdsgenoten, de uitkomstverwachting (wat doet het met je) en de eigen houding.

Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in het feitelijk gebruik door jongeren in de regio, welke houding zij hebben ten opzichte van drugs, welke factoren meespelen om wel of niet te gaan gebruiken en of het wel/niet gebruik ook te maken heeft met de setting.

Eigen gebruik

Een van de factoren die van invloed is op de mate waarin drugs ‘normaal gevonden wordt’ hangt af van het eigen gebruik. De jongeren die zelf drugs gebruiken of het afgelopen jaar drugs gebruikt hebben vinden drugsgebruik normaler, terwijl de helft van de jongvolwassenen die nooit drugs hebben gebruikt, aangeven drugsgebruik ‘niet normaal’ te vinden. Juist het versterken van die norm ‘dat drugsgebruik niet normaal is’ is van belang in het project.

Houding van anderen

Ook wat ouders, vrienden en leeftijdsgenoten denken en doen is belangrijk voor de jongeren en jongvolwassenen en heeft invloed op het al dan niet gebruiken van drugs. Tweederde van de jongvolwassenen heeft een vertekend beeld van cannabisgebruik van anderen. Ze denken dat veel meer leeftijdsgenoten gebruiken dan werkelijk het geval is. En als jongeren denken dat anderen gebruiken, zijn ze eerder geneigd om dat zelf ook te doen. Cannabisgebruik is een van drie speerpunten waar we ons de komende maanden op richten.

Ouders

Als ouders duidelijk aangeven dat ze het niet oké vinden als hun kind drugs gebruikt, zien we dat dit een preventieve werking heeft.

Soort drug en setting

Daarnaast zijn ook de soort drugs en de setting waarin wordt gebruikt van invloed op de norm. Uit het onderzoek komt naar voren dat cannabisgebruik het meest normaal wordt gevonden. Cannabisgebruik wordt het meest normaal gevonden bij vrienden thuis (49%), op een (huis)feest bij vrienden (33%) of thuis alleen (zonder anderen) (33%).
Na cannabis wordt het gebruik van xtc het meest normaal gevonden. Van de gebruikers vindt 80% het normaal om xtc te gebruiken, voor de niet-gebruikers geldt dat een op de vijf het normaal vindt als iemand xtc gebruikt. Xtc-gebruik is met name genormaliseerd op festivals.

Redenen om niet te gebruiken

De meest genoemde redenen door jongeren om geen drugs te gebruiken zijn; dat het niet bij zijn/haar leven past, dat iemand gezond wil leven en controle wil hebben.

Hoe nu verder?

Vanuit de samenwerkende gemeenten, de beide GGD’en en Novadic-Kentron worden onder de vlag van het regioproject ‘SKIP’ de komende jaren beleid, interventies en communicatiematerialen ontwikkeld. Deze hebben als doel om het het niet-gebruik van drugs te versterken en het gebruik minder normaal te maken.
De resultaten van deze monitor geven hiervoor belangrijke aanknopingspunten en bepalen steeds de focuspunten. Voor 2022 en begin 2023 zijn dit:

  • Het informeren en betrekken van het (professionele) netwerk van de jongeren en jongvolwassenen
  • Het denormaliseren van cannabisgebruik
  • Het ontmoedigen van drugsgebruik in de partyscene (festivals en uitgaan)

Meer informatie over het regioproject en de onderzoeksresultaten vind je op skipdietrip.nl 
Of ga direct naar de downloads & links:
Onderzoeksrapport resultaten monitor Trippen of Skippen 2021 2022
Infographic highlights resulaten omonitor Skippen of Trippen?