Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekHelft jongvolwassenen in Zuidoost-Brabant heeft psychische klachten

Helft jongvolwassenen in Zuidoost-Brabant heeft psychische klachten

De mentale gezondheid van jongvolwassenen in de regio staat onder druk. De helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Zuidoost-Brabant ervaart psychische klachten, zoals neerslachtig en niet gelukkig zijn. Daarnaast zien we veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek waaraan ook ruim 2.300 jongvolwassenen in Zuidoost-Brabant deelnamen. Onze regio is hierin geen uitzondering. Ook landelijk is het aandeel jongvolwassenen met mentale klachten hoog. Thieu Smeets, directeur GGD Brabant-Zuidoost: ‘Deze cijfers bevestigen onze zorgen over het mentaal welzijn van veel jonge mensen. Het onderzoek onderstreept de noodzaak om in de regio in te zetten op preventie en waar nodig in een vroeg stadium jongvolwassenen ondersteuning bieden bij hun mentale gezondheid.

Vrouwen vaker last van psychische klachten

Jonge vrouwen ervaren duidelijk vaker psychische problemen dan mannen in hun leeftijdscategorie. Bijna 1 op de 4 jongvolwassenen in de regio voelt zich in het dagelijks leven vaak tot voortdurend beperkt door hun psychische klachten. Circa 30% had in de afgelopen 12 maanden een enkele keer tot heel vaak suïcide gedachten. Hierbij zien we dat jongvolwassenen die alleen wonen, lager tot midden opgeleid zijn en jongvolwassenen die moeite hebben om financieel rond te komen vaker suïcidale gedachten hebben.

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam

Ook eenzaamheid is een zorgwekkend probleem onder jongvolwassenen. Een kwart van de jongvolwassenen voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij vrouwen en alleenwonenden. Maar ook lager tot midden opgeleide jongvolwassenen en jongvolwassenen die moeite hebben met rondkomen voelen zich vaker eenzaam. Zowel emotionele (66%) als sociale (57%) eenzaamheid komt veel voor. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen.

Meerderheid had hulp of steun nodig in coronaperiode

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Wel is duidelijk dat deze periode veel impact had op een groot deel van deze groep. Iets meer dan de helft van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat ze niet lekker in hun vel zaten. Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben.

Grote hoeveelheden alcohol normaal

Het alcohol- en drugsgebruik in de regio is bij jongvolwassenen fors. Eén op de 5 jongvolwassenen geeft aan de afgelopen 4 weken drugs te hebben gebruikt. Daarnaast is ruim 1 op de 5 een zware drinker (drinken tenminste 1 dag in de week 6 glazen alcohol of meer (mannen) of 4 glazen alcohol of meer (vrouwen)). Bijna 40% geeft ook aan dat hun vrienden het heel normaal vinden dat er 10 glazen alcohol of meer op één dag of avond wordt gedronken. Deze cijfers bevestigen volgens de GGD Brabant-Zuidoost de noodzaak om aandacht te blíjven vragen voor het terugdringen van alcoholgebruik en het denormaliseren van drugsgebruik onder jongvolwassenen.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit is de eerste keer dat de gezondheidsmonitor landelijk onder deze doelgroep werd uitgevoerd. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn.

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Meer informatie?

  • Voor meer resultaten voor de regio Zuidoost-Brabant kun je de rapportage raadplegen op de website van de GGD Brabant-Zuidoost.
  • Op de website van GGD/GHOR lees je meer over de landelijke resultaten van dit onderzoek.
  • Een toelichting op de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vind je op de website van het RIVM.

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.