Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekHoe is de vaccinatiegraad in uw gemeente?

Hoe is de vaccinatiegraad in uw gemeente?

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een collectief preventieprogramma van de overheid met als doel het voorkomen van ziekte en sterfte door middel van vaccinaties. Vanaf 1 januari 2019 valt de uitvoering ervan onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten. In de regio Zuidoost-Brabant wordt het RVP uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

In Zuidoost-Brabant flinke daling van HPV vaccinatie

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de landelijke vaccinatiegraad van bijna alle RVP vaccinaties in 2021 iets lager was dan een jaar eerder. In de regio Zuidoost-Brabant zien we eenzelfde beeld. Bij de HPV vaccinatie zien we zowel landelijk als regionaal een flinke daling. Deze daling is met name het gevolg van door corona uitgestelde vaccinaties. De 22 wekenprik, die de baby vanaf de geboorte beschermt tegen kinkhoest, is landelijk gedaald naar ongeveer 66% van alle zwangere vrouwen, maar regionaal gestegen naar ongeveer 79%. Het gaat hier om de geschatte deelname.

Anonieme vaccinaties punt van zorg

Sinds 1 januari 2022 moeten ouders (en/of het kind) toestemming geven aan de JGZ om vaccinatiegegevens met persoonsgegevens door te geven aan het RIVM. Wanneer een deel van deze gegevens ontbreekt, kan niet worden bepaald of de vaccinatiegraad verandert. Het grote aandeel anonieme vaccinaties (ongeveer 12 procent) is daarom een punt van zorg.

Hoe is de vaccinatiegraad in uw gemeente?

Op basis van de gegevens van het RIVM zijn infographics opgesteld over de vaccinatiegraad voor alle gemeenten binnen de regio Zuidoost-Brabant. Deze infographics zijn terug te vinden op de website van de GGD Brabant-Zuidoost.

Meer weten?

Heeft u vragen over de vaccinatiegraad in uw gemeente dan kunt u terecht bij Gilinde Biezemans (g.biezemans@ggdbzo.nl), kennismakelaar.