Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsInvesteren in sport en bewegen loont

Investeren in sport en bewegen loont

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de Social Return on Investment (SROI) van sport en bewegen in 2024 opnieuw berekend. De SROI van sport en bewegen is een manier om het maatschappelijk rendement van investeringen in sport en bewegen uit te drukken. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken.

Maatschappelijk rendement sport en bewegen

De SROI maakt de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen inzichtelijk. Met de laatste rekenmethode van adviesbureau Rebel en het Mulier Instituut, schat Kenniscentrum Sport & Bewegen de SROI op 2,76. Dat betekent dat alle investeringen in sport en bewegen samen maatschappelijke meerwaarde opleveren.

Gemeentelijke infographics voor de SROI per gemeente in Zuidoost-Brabant

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft daarom gemeentelijke infographics gemaakt waarin in één oogopslag het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen, onder andere uit de gezondheidsmonitor, rondom sport en bewegen binnen de gemeenten te zien zijn. Door inzicht in deze data wordt het belang van investeren in sporten en bewegen nog beter onderbouwd.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over de SROI sport en bewegen. Neem bij vragen contact op met specialist Femke van der Pal van Kenniscentrum Sport & Bewegen via femke.vanderpal@kenniscentrumsportenbewegen.nl.