Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekInvesteren in sport en bewegen loont

Investeren in sport en bewegen loont

Kenniscentrum sport en bewegen heeft de Social Return on Investment (SROI) van sport en bewegen in 2022 berekend. De SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen en weegt ze tegen elkaar af. Het streven hierbij is om de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk in euro’s uit te drukken.

Maatschappelijk rendement sport en bewegen

Met de SROI wordt de maatschappelijke meerwaarde van investeren in sport en bewegen inzichtelijk. Uit het onderzoek blijkt dat investeren in sport en bewegen op een maatschappelijk rendement van 2,7 wordt geschat, oftewel, alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op. Bekijk ook de landelijke infographic.

Gemeentelijke infographics voor de SROI per gemeente in Zuidoost-Brabant

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Kenniscentrum sport en bewegen heeft daarom gemeentelijke infographics gemaakt waarin in één oogopslag het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen, onder andere uit de gezondheidsmonitor, rondom sport en bewegen binnen de gemeenten te zien zijn. Door inzicht in deze data wordt het belang van investeren in sporten en bewegen nog beter onderbouwd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de SROI sport en bewegen contact op met met de onderzoekers van GGD Brabant-Zuidoost via onderzoek@ggdbzo.nl.