Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekGezonde leefomgevingLuchtvervuiling in Brabant leidt tot gezondheidsschade

Luchtvervuiling in Brabant leidt tot gezondheidsschade

Luchtvervuiling in Brabant zorgt voor veel schade aan de gezondheid zoals astma, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder verbetert woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht. Er zijn meer maatregelen nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, concluderen de Brabantse GGD’en. Zo kunnen gemeenten meedoen aan het Schone Lucht Akkoord. Maar ook bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan een gezondere lucht. Een lagere blootstelling aan luchtvervuiling levert altijd gezondheidswinst op.

Bijna een jaar korter leven door luchtvervuiling

De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant. Ze keken daarvoor naar de luchtkwaliteit in 2019 -de meest recente, beschikbare gegevens. De GGD’en berekenden dat inwoners van Brabant gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van hun astma. Ruim 1 op de 5 volwassenen (40-plussers) heeft een hartvaatziekte door luchtvervuiling. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt.

Wegverkeer, houtstook en landbouw grote bronnen van luchtvervuiling

In Brabant wordt op geen enkel woonadres voldaan aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De luchtkwaliteit verschilt binnen de provincie. Zo is de luchtkwaliteit in Oost- en Zuidoost-Brabant het slechtst. Ook de bronnen van luchtvervuiling verschillen. In alle regio’s is wegverkeer de grootste bron van luchtvervuiling. Na wegverkeer is in West- Brabant industrie ook een grote bron. In Noordoost- en Zuidoost-Brabant is landbouw een grote bron. Houtstook is in de provincie Noord-Brabant ook een belangrijke bron van luchtvervuiling.

GGD roept gemeenten op extra maatregelen te nemen

De GGD’en in Brabant roepen gemeenten en provincie op om het belang van het verbeteren van luchtkwaliteit voorop te blijven stellen in beleid. Een lagere blootstelling aan luchtvervuiling levert altijd gezondheidswinst op. Daarom zijn bronmaatregelen om de uitstoot te verminderen belangrijk. Bij bouwplannen van gevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen en verzorgingshuizen is het belangrijk om rekening te houden met de afstand tot de vervuilende bron. De GGD roept alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord en zo samen te werken aan schone lucht. Want luchtvervuiling stopt niet bij de gemeentegrens. In het Schone Lucht Akkoord werken het Rijk, provincies en gemeenten aan maatregelen en innovaties voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Inwoners kunnen bijdragen aan gezonde lucht

Ook inwoners van Noord-Brabant kunnen een steentje bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Laat de open haard of vuurkorf uit en reis meer met de fiets of lopend in plaats van met de auto. De GGD geeft informatie over wat je zelf kunt doen voor een schone lucht op de website www.ggdleefomgeving.nl/lucht. Ook kan iedereen zijn gemeente oproepen om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord.

Eindrapport

Meer over dit onderzoek lees je in het eindrapport Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord- Brabant.