Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekStatistieken onthullen: groep psychisch ongezonde pubers bestaat voor de helft uit eenzame meisjes

Statistieken onthullen: groep psychisch ongezonde pubers bestaat voor de helft uit eenzame meisjes

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Vooral meisjes hebben het zwaar. Een op de drie meisjes is psychisch ongezond. Dat is twee keer zoveel als bij de jongens. Wat is er aan de hand? Collega onderzoeker Monique Jacobs van GGD Hart voor Brabant dook in de data van de GGD gezondheidsmonitor uit 2021 met gegevens van ruim 27.000 leerlingen uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uit heel Brabant om de problematiek beter in beeld te brengen.

Samenhang eenzaamheid en psychische gezondheid

Uit de verdiepende analyse blijkt dat vooral eenzaamheid, een slechte ervaren gezondheid en moeilijk kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen sterk samenhangen met een slechtere psychische gezondheid. Alle drie de factoren komen vaker voor bij meisjes. De groep jongeren met psychische problemen bestaat zelfs voor de helft uit eenzame meisjes. Ook jongeren in gezinnen die moeten opletten met geld hebben vaker psychische problemen, zo blijkt uit de analyse.

Clusteranalyse brengt ‘risicogroepen’ in beeld

Deze ‘risicofactoren’ staan niet los van elkaar. Hoe meer van deze factoren samen voorkomen, hoe groter de kans dat er ook sprake is van psychische problemen. Aan de hand van een clusteranalyse werden jongeren op basis van geslacht en de bovengenoemde vier factoren ingedeeld in twaalf clusters. In twee van de clusters zijn maar liefst 3 op de 4 jongeren psychisch ongezond. Een van deze clusters bestaat uit eenzame meisjes die thuis niet zo goed kunnen rondkomen. Het tweede cluster wordt gevormd door eenzame jongens en meisjes met een minder goede ervaren gezondheid (maar geen moeite met rondkomen).

Cijfers bieden aanknopingspunten voor signalering en preventie

Ook al geven de analyses geen uitsluitsel over oorzaak en gevolg -eenzaamheid leidt tot psychische klachten of andersom-, duidelijk is wel dat we bij jongeren met een combinatie van de genoemde factoren alert moeten zijn op psychische klachten. Het lijkt hoe dan ook zinvol om in te zetten op preventie van eenzaamheid. Ook het groeiende aantal gezinnen met financiële problemen is iets om goed in de gaten te houden.

Meer info?

Ga voor het volledige artikel naar de website van GGD Hart voor Brabant. Vragen over de cijfers of analyses kunnen gesteld worden aan onze onderzoekers, via onderzoek@ggdbzo.nl.