Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdgezondheidszorg

“School is zo moeilijk …”

Yasin (11 jaar)  

“Ik wíl echt wel opletten op school, maar het lukt gewoon niet altijd. Steeds gaat mijn hoofd weer alle kanten op. Ik vind school eigenlijk steeds minder leuk. Anouk van de GGD luisterde goed naar wat voor mij moeilijk is. Op haar advies krijg ik binnenkort extra onderzoek. Daarmee kan ik hopelijk geholpen worden. Zodat ik weer met plezier naar school kan.”  

Anouk (34 jaar) – jeugdarts  

“Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland goed. Maar sommige kinderen lopen bijvoorbeeld vast op school. Dit kan allerlei oorzaken hebben. We gaan dan eerst uitgebreid in gesprek met ouders en zeker ook met het kind. Dit doen we om een goed beeld te krijgen van de last en zorgen bij deze ouders én het kind. We vragen naar de ontwikkelingsmijlpalen vanaf de geboorte tot nu. Als we dan samen tot de conclusie komen dat we meer/beter willen weten wat er speelt, dan helpen we ouders met het vinden van een passende organisatie om verder onderzoek in te zetten. Wij zorgen dan voor de verwijzing. Of we helpen ouders (en verwijzen ook) om een plek te vinden waar hun kind hulp kan krijgen zoals bijvoorbeeld speltherapie, psychomotorische kindertherapie of ergotherapie.” 

Team Toezichthouders Kinderopvang 

Elke kinderopvang moet kwalitatief goede opvang leveren volgens de Wet Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor de inspectie en de handhaving. In opdracht van de gemeenten controleren wij, toezichthouders van de GGD Brabant-Zuidoost of kinderopvangorganisaties voldoen aan de kwaliteitseisen. Met kinderopvang bedoelen we: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en gastouderopvang. 

Wij kijken naar de registratie en administratie, het pedagogisch klimaat, personeel en de groepen, de veiligheid en gezondheid, de accommodatie en de inrichting, het ouderrecht. 

Terug naar overzicht GGD pop-up expo

Lees meer over Kinderopvang