Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersHet bestuurBegroting, jaarverslag en jaarrekening
Publicatiedatum: 24-08-2021 om 07:24 uur
Laatste update: 27-05-2024 om 20:18 uur

Begroting, jaarverslag en jaarrekening

De Programmabegroting, het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn belangrijke documenten voor onze (financiële) planning en verantwoording.

Programmabegroting

De Programmabegroting wordt in maart voorafgaande aan het begrotingsjaar in concept aangeboden. Na een zienswijze procedure bij de gemeenteraden stelt het Algemeen Bestuur de begroting dan in juli vast. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is dan voor het betreffende kalenderjaar vastgesteld. Wijzigingen in de begroting kunnen ook tussentijds nog worden vastgesteld. Hebben deze wijzigingen invloed op de gemeentelijke bijdrage per inwoner, dan moeten ze ook worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
In de Programmabegroting staat ook inhoudelijk beschreven welke activiteiten en taken wij voor het beschikbare budget uitvoeren en welke doelstellingen we daarmee willen bereiken. Aan het begin van het jaar actualiseren we deze taken, activiteiten en doelstellingen in het Productenboek.

Jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken)

Na afloop van het jaar stellen we het jaarverslag en de jaarrekening op (jaarstukken). Naast een financiële verantwoording is hier ook een programmaverantwoording in opgenomen. De programmaverantwoording beschrijft de realisatie van alle geplande activiteiten en doelstellingen uit de programmabegroting. De Jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant en in april door het Algemeen Bestuur vastgesteld.