waterdruppel
Homepagina > Informatie over > Hygienezorg

Hygiënezorg

Een goede hygiëne draagt bij aan ieders welzijn en helpt besmettelijke ziekten te voorkomen. Door het uitvoeren van inspecties zet GGD Brabant-Zuidoost zich in voor het bevorderen van de goede gezondheid en het voorkomen van gezondheidsschade door slechte hygiëne en ongevallen.

Technische hygiënezorg (THZ) is een onderdeel van de preventieve gezondheidszorg. De technische hygiëne richt zich vooral op situaties waarin het van belang is het risico op overdracht van ziekmakende micro-organismen te beperken of te voorkomen en veiligheidsaspecten te beoordelen. Technische hygiënezorg vindt plaats in situaties waar veel mensen van gemeenschappelijke of collectieve voorzieningen gebruikmaken. Dit zijn veelal specifieke doelgroepen die op basis van bijvoorbeeld leeftijd en gezondheid extra risico kunnen lopen op infectieziekten.
 
Wij hebben de volgende aandachtsgebieden:
  • Kinderopvang
  • Tatoeëren & piercen/Permanente make-up
  • Basisscholen
  • Grote evenementen
  • Collectieve ruimten zoals o.a. buurthuizen, scouting en sportaccommodaties
  • Prostitutiebedrijven
  • Verzorgings- en verpleeghuizen
  • Zorgboerderijen
Inspecties
Een aantal medewerkers is speciaal opgeleid voor de uitvoering van de wettelijke taken, zoals inspectie van de kinderopvang en tatoeëren & piercen. Verder houden de medewerkers van bureau THZ zich periodiek bezig met de hygiënebegeleiding van de overige aandachtsgebieden, die gericht is op de hygiëne en veiligheid. Deze inspecties vinden plaats op aanvraag van de betreffende gemeente en aan de hand van landelijke richtlijnen die opgesteld zijn door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
 
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Technische Hygiënezorg, tel. 088 0031 377