Homepagina > Informatie over > Hygienezorg > Grote evenementen

Grote evenementen

dansende mensen
Bij het organiseren van een evenement, of het nu een dansfeest, een vierdaagse of een bloemententoonstelling is, komt veel kijken. Er worden vaak speciale voorzieningen van tijdelijke aard getroffen zoals tijdelijk sanitair, catering, EHBO-posten en dergelijke.

Tijdelijke voorzieningen hebben speciale aandacht nodig om de overdracht van schadelijke micro-organismen zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast speelt natuurlijk een rol dat grote aantallen mensen tijdelijk gebruik maken van deze voorzieningen. Dit geeft vrijwel altijd een verhoogd risico op uitbraak van een infectieziekte.

Wat doet bureau Technische hygiënezorg?
Uitvoer risicoanalyse  
De GHOR (geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen) beoordeelt of technische hygiënezorg noodzakelijk is. Als blijkt dat dat zo is, dan wordt door het Bureau Technische Hygiënezorg een risicoanalyse opgesteld en wordt advies gegeven over welke maatregelen er genomen moeten worden.

Hygiëne-inspectie grote evenementen
Tijdens het evenement wordt regelmatig gecontroleerd of de regelgeving voor grote evenementen wordt nageleefd.

Contact
Wanneer u vragen heeft kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers van Bureau Technische Hygiënezorg tel. 088 0031 377.