HACCP

tomaten wassen onder de kraan
De GGD Brabant-Zuidoost heeft diverse activiteiten rondom hygiëne bij instellings- en bedrijfskeukens.

HACCP-handboek
De ‘Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen’ eist dat iedereen die eet- of drinkwaren bereidt, vervoert, distribueert of verhandelt de veiligheid van zijn of haar producten kan waarborgen. Dit moet gebeuren door middel van een procesbeheersing systeem volgens het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). De hygiënisten van afdeling THZ kunnen uw HACCP-handboek beoordelen.

De GGD voert audits uit om na te gaan of er gewerkt wordt volgens de normen van de hygiënecode. Er kan ook een audit van de afdelingskeuken worden uitgevoerd en dat gaat als volgt:
  • Controle op de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn opgenomen in het HACCP-systeem van de centrale keuken / Hygiënecode voor de zorginstellingen en/of woonvormen
  • Het rapporteren van de sterke en zwakke punten t.a.v. de hygiëne;
  • Het geven van aanbevelingen om de kwaliteit te verbeteren.
Uitvoering en planning
  • Afspraken worden opgesteld in een jaarcontract
  • De afspraak voor de audit wordt telefonisch gemaakt met de manager
  • De audit wordt uitgevoerd en teruggekoppeld met betrokkene
  • Van de audit wordt een uitgebreid verslag gemaakt.
Opbouw rapportage en evaluatiemomenten
De opbouw van de rapportage en de evaluatiemomenten zijn afhankelijk van het contract. Aan het eind van de audit vindt een gesprek plaats door de hygiënist met de leidinggevende en eventueel het team. De meest opvallende aspecten worden besproken en indien relevant de eerste aanbevelingen gedaan. De schriftelijke rapportage wordt binnen 15 werkdagen opgestuurd voor hoor/wederhoor.  In dit rapport zijn de beoordeling, samenvatting en aanbevelingen opgenomen. Indien de rapportage een nadere toelichting behoeft, of bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg met het keukenteam besproken moet worden, berekenen we dit volgens uurtarief.
 
Contact
Wanneer u vragen heeft kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers van Bureau Technische Hygiënezorg tel. 088 0031 377.