Homepagina > Informatie over > Hygienezorg > Zorginstellingen

Zorginstellingen

oude man met verpleegkundige
De cliënt van een verpleeg- en zorginstelling heeft door lichamelijk aandoeningen, leeftijd en/of gedrag een verminderde weerstand en dus een verhoogde kans op infectie. Hygiëne en veiligheid in de zorgverlening en bij de voeding is dan ook zeer belangrijk.

Het voorkomen van infecties is uiteindelijk meer kostenbesparend, dan het oplossen van gezondheidszorg gerelateerde infecties bij cliënten op verpleeg- en zorgafdelingen. Als u zeker wilt zijn dat u een goede,  hygiënische en veilige zorg verleent dan is samenwerken met het Bureau Technische Hygiënezorg een goede keuze.
 
Activiteiten
Inspectie en advisering verzorgingsafdelingen
De hygiënecontrole van de GGD bestaat uit - afhankelijk van het contract - een onderzoek naar de leefomstandigheden van bewoners op verzorgingsafdelingen en naar de kwaliteit van de werkzaamheden van de medewerkers. Beoordeeld wordt of bij de verzorging van de cliënten en het (voor)bereiden van de voeding risico bestaat op overdracht van micro-organismen. De GGD adviseert bij het opstellen van protocollen die de cliënten en de medewerkers beschermen tegen infectie.  Als de protocollen ingevoerd zijn, wordt gecontroleerd aan de hand van een audit of de medewerkers ook volgens die voorschriften werken. Tevens leidt de hygiënist van de GGD medewerkers van instellingen op om inzicht te krijgen in besmettingswegen.
 
Advies hygiënist en hygiënecommissie
De hygiënecommissie is een adviescommissie van de directie van een zorginstelling. De taak van de hygiënecommissie is het bevorderen van de preventie van verspreiding van micro-organismen binnen de instelling. De hygiënist van de GGD kan hierin zitting nemen en adviseren. De taak van de hygiënecommissie is:
  • Bewaken van het hygiënebeleid
  • Opstellen / beoordelen van protocollen
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. hygiëne & infectiepreventie
  • Bewaken en zo nodig verbeteren van het kennisniveau op gebied van hygiëne & infectiepreventie
  • Inhoudelijk aansturen van Hygiëne Contactpersonen
Contact
Wanneer u vragen heeft kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers van Bureau Technische Hygiënezorg, tel. 088 0031 377.