PrEP zorg

Vanaf 1 augustus start een landelijke PrEP- regeling. De GGD Brabant-Zuidoost kan door deze regeling de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv. PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar, dus we kunnen niet iedereen helpen met PrEP. ​
​Pilot
De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. We zijn ​daarbij gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. We verwachten daarom dat we moeten werken met wachtlijsten. Het belangrijkste doel is HIV uitbannen. Daarvoor is het noodzakelijk dat PrEP toegankelijk is voor iedereen, dus ook voor mannen die het niet zelf kunnen betalen of niet zomaar naar de huisarts kunnen gaan. 

PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. We vinden het belangrijk da
t de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen De GGD-professional beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. 

De GGD houdt zich het recht voor om kwetsbaren voorrang te verlenen in de PrEP-zorg. Dit betekent dat je geen garantie hebt dat je gedurende de gehele periode van vijf jaar recht hebt op PrEP-zorg indien je​ niet (meer) tot de kwetsbare groep behoort.​ Indien mogelijk zal de GGD-professional adviseren over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling wordt over twee jaar geëvalueerd. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

Hoe werkt het?
  • Woon je in de regio Zuidoost-Brabant? Mail voor het maken van een eerste (informatieve) afspraak of overige vragen over PrEP: prep@ggdbzo.nl  Alleen via dit mailadres is het mogelijk een PrEP-afspraak te maken. Je ontvangt uiterlijk binnen 3 werkdagen een reactie.
  • Als je in aanmerking komt voor PrEP zorg dan vindt iedere drie maanden controle plaats.
  • De eigen bijdrage is €​7.50 pe​r 30 tabletten
PrEP via de huisarts?
Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio's werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. Huisartsen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de soa-artsen van de lokale GGD. Mocht je tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan met de lokale GGD. ​

Vragen? 
Stel ze via prep@ggdbzo.nl .

​​