Homepagina > Informatie over > Ambulancezorg > Kosten ambulancerit

Kosten ambulancerit

Het tarief voor ambulancevervoer in Nederland wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer.

 

 

Spoedvervoer
Er is sprake van spoedvervoer als de ambulance op het moment van melding zo spoedig mogelijk ter plaatse moet zijn en is daarmee per definitie dus niet planbaar.

Besteld vervoer
Bij het besteld vervoer (de zorgambulance)  is er vooraf een afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis of een overplaatsing. De ambulance haalt u dan op een nader te afspreken tijdstip op.

De basistarieven voor spoed en besteld vervoer zijn niet gelijk maar zijn wel uniform in heel Nederland. De prijs van de ambulancerit is wel afhankelijk van het aantal kilometers dat u in de ambulance gelegen heeft.
De actuele tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

De rekening

Het ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraar. De rekening wordt net als bij de huisarts en het ziekenhuis door ons rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar.
Let op: op ambulancevervoer is wel het wettelijk eigen risico van toepassing, uw verzekeraar zal dat dus in voorkomende gevallen bij u in rekening brengen.

Wel een ambulance, geen vervoer?
Als een ambulance ter plaatse komt, wordt er altijd door het ambulanceteam gekeken welke hulp noodzakelijk is. Bij een levensbedreigende situatie wordt de patiënt zo snel mogelijk naar een ziekenhuis vervoerd. Maar in andere situaties wordt eerst goed bekeken of een andere oplossing mogelijk is.

De ambulancebemanning geeft altijd eerste hulp ter plaatse. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Daarna zijn er diverse mogelijkheden:
- U wordt per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
- U gaat met eigen vervoer naar het ziekenhuis.
- U maakt een vervolg afspraak bij de huisarts(enpost).
- De huisarts komt bij u thuis.
- Er is geen verder vervolg noodzakelijk.