Homepagina > Informatie over > Infectieziekten > Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

​Kinkhoest kan bij jonge baby’s ernstig verlopen. Om jonge baby’s te beschermen tegen kinkhoest, kunnen zwangere vrouwen zich laten vaccineren bij de GGD. De Gezondheidsraad heeft eind 2015 geadviseerd om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest, maar dit is nog niet ingevoerd.

Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Bij kinkhoest ontstaan hoestbuien. Tijdens de hoestbui kan iemand benauwd worden en gaan braken. Bij jonge baby’s zijn de klachten soms anders zoals: slecht eten, moeite met ademen en blauw aanlopen. Jonge baby’s kunnen ernstig ziek worden van kinkhoest, vaak is het nodig dat ze opgenomen worden in het ziekenhuis.

De eerste maanden zijn baby’s nog niet beschermd tegen kinkhoest
In Nederland worden kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest. Toch komt kinkhoest regelmatig voor bij kinderen en volwassenen. De eerste vaccinatie krijgen kinderen als ze 6-8 weken oud zijn via het consultatiebureau. Dit betekent dat een baby de eerste maanden nog niet beschermd is tegen kinkhoest. Oudere kinderen zijn door de vaccinaties wel beschermd en krijgen alleen mildere klachten. Bij volwassenen wordt de bescherming minder. Zij krijgen zelf geen ernstige klachten, maar kunnen wel baby’s besmetten.

Een zwangere vrouw vaccineren tegen kinkhoest beschermt de baby
Na een kinkhoestvaccinatie maakt het lichaam antistoffen tegen kinkhoest aan. Deze antistoffen beschermen tegen het krijgen van kinkhoest. Bij een zwangere vrouw gaan deze antistoffen via de navelstreng ook naar de ongeboren baby. De baby heeft dan bij de geboorte al antistoffen tegen kinkhoest en is de eerste maanden van het leven beschermd tegen deze ziekte. Na de geboorte moet de baby alsnog de zuigelingenvaccinaties krijgen om behalve tegen kinkhoest ook tegen andere ziektes beschermd te zijn. De beste periode om te vaccineren is tussen de 28 en 32 weken zwangerschap.

Kinkhoestvaccinatie is veilig voor moeder en kind
Na vaccinatie kunt u milde klachten krijgen van pijn, roodheid of zwelling rondom de prikplek op de arm. Ook kan kortdurend koorts optreden. Deze klachten gaan vanzelf weer over, behandeling is niet nodig. De vaccinatie is veilig voor moeder en het ongeboren kind. De GGD gebruikt Boostrix® (DKT​)​. Hierin zit een vaccin tegen Difterie, Kinkhoest ​en Tetanus. Los kinkhoestvaccin is niet verkrijgbaar.

Vaccinatie bij de GGD
Bent u zwanger en wilt u een vaccinatie tegen kinkhoest? Maak een afspraak via 088 0031 500 en vermeld dat het om een kinkhoestvaccinatie gaat. Aan deze vaccinatie zijn kosten verbonden voor de vaccinatie en het consult. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook andere volwassenen kunnen zich laten vaccineren.

Meer informatie

  • Meer informatie over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren vindt u op de website van het RIVM.
  • Voor vragen kunt u ook contact opnemen met het team Infectieziektebestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur via 088 0031 333.