Homepagina > Informatie over > TBC > Kinderen en BCG-vaccinatie

Kinderen en BCG-vaccinatie

​Jonge kinderen kunnen erg ziek worden van tuberculose. Daarom worden kinderen in Nederland, van wie de ouders uit een land komen waar veel tuberculose voorkomt, gevaccineerd tegen deze ziekte.

Wat is de BCG-vaccinatie?
De BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie is de vaccinatie tegen tuberculose. Het vaccin bevat levende verzwakte tuberkelbacteriën. Deze zorgen ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen deze bacterie. De BCG kan op zeer jonge leeftijd gegeven worden. De BCG-vaccinatie biedt geen 100% bescherming tegen het ontwikkelen van tuberculose. Het biedt wel bescherming tegen de meest ernstige vormen en complicaties van tuberculose op jonge leeftijd.

Waar wordt de vaccinatie gezet?
Bij de BCG-vaccinatie wordt er in de huid van de linker bovenarm een beetje vloeistof gespoten. Op de plaats van de vaccinatie kan na 4-8 weken een zweertje ontstaan. Deze verdwijnt na een aantal maanden en laat dan een litteken achter op de linker bovenarm.

Waarom krijgt mijn kind een oproep voor de BCG?
Uit de gemeentelijke basisadministratie krijgen wij informatie als één of beide ouders zijn geboren in een land waar veel tuberculose voorkomt. Het is raadzaam uw kind te laten vaccineren als uw kind in de toekomst dit land gaat bezoeken of regelmatig contact heeft met mensen die dit land bezocht hebben.

Waarom wordt eerst een testprik (tuberculinehuidtest) gezet?
Wanneer uw kind al op vakantie is geweest krijgt het eerst een tuberculinehuidtest (Mantoux) om te controleren of uw kind niet al geïnfecteerd is met de tuberculosebacterie. Bent u korter dan twee maanden terug van de reis neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding.

Krijgt mijn kind koorts na de vaccinatie?
Het duurt enkele weken voordat de BCG-vaccinatie gaat werken. Koorts na de vaccinatie is daarom niet het gevolg van de vaccinatie, maar heeft over het algemeen een andere oorzaak.

Hoe kan ik mijn afspraak verzetten?
U kunt uw afspraak telefonisch verzetten via 088 0031 310.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

 

 

 
Children who live in the Netherlands and whose parents come from a country where rates of tuberculosis are high will be vaccinated against this disease. Tuberculosis can make young children very ill.

What is the BCG vaccination?
The BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vaccination is used against tuberculosis. The vaccine contains a weakened strain of live tuberculosis bacteria. They ensure that the body produces antibodies against these bacteria. The BCG can be given to very young children. The BCG vaccination does not provide 100% protection against the development of tuberculosis, but it does provide protection against the most serious forms and complications of tuberculosis at a young age.

How is the vaccination given?
The BCG vaccination involves injecting a small amount of liquid into the skin of the upper left arm. After about four to eight weeks, a small spot may appear at the place where the vaccination was given. The spot will disappear in a few months, leaving a small scar on the upper left arm.

 
Why has my child been asked to get the BCG?
We receive information from the municipal personal records database if one or both parents were born in a country where rates of tuberculosis are high. It is advisable to have your child vaccinated if your child will be visiting this country in the future or is in regular contact with people who have visited this country.

Why is a skin test (tuberculin skin test) carried out first?
If your child has already been on holiday, a tuberculin skin test (Mantoux test) will first be carried out to check whether or not your child has been infected by the tuberculosis bacteria. If you returned to the Netherlands less than two months ago, please contact the TB department.

Will my child develop a fever after the vaccination?
It takes a few weeks for the BCG vaccination to work. A fever following the vaccination is therefore not caused by the vaccination, but has generally been caused by something else.

How can I change my appointment?
You can change your appointment by phone: 088 0031 310.
We are available on monday, tuesday and thursday​ from 13.00 till 16.00 pm.