Homepagina > Jongeren > Vaccinaties

Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen een aantal ernstige ziekten. Dat is geregeld in het landelijke  'Rijksvaccinatieprogramma'. De vaccinaties uit dit programma beschermen alle kinderen in Nederland tegen 12 ernstige ziekten. Dankzij de vaccinaties komen deze ziekten in Nederland nu bijna niet meer voor. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In het vaccinatieschema lees je wanneer de vaccinaties worden aangeboden. 

Ben jij een meisje? Dan krijg je in het jaar dat je 13 wordt een oproep voor de HPV prik.

Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 jaar worden een oproep voor de meningokokkenprik.

Meer weten of heb je een oproepkaart ontvangen? Klik op de gele buttons.   

 Alles over de prik