Homepagina > Jongeren > Vaccinaties

Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen een aantal ernsige ziekten. Dat is geregeld in het landelijke  'Rijksvaccinatieprogramma'. De vaccinaties uit dit programma beschermen alle kinderen in Nederland tegen 12 ernstige ziekten. Dankzij de vaccinaties komen deze ziekten in Nederland nu bijna niet meer voor. Er is goed nagedacht over de volgorde waarin deze worden gegeven. In het vaccinatieschema lees je wanneer de vaccinaties worden aangeboden. 

Ben jij een meisje? Dan krijg je in het jaar dat je 13 wordt een oproep voor de HPV prik.

Jongens en meisjes, geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 krijgen dit jaar een uitnodiging voor de meningokokkenprik. In 2019 worden alle jongens en meisjes opgeroepen die geboren zijn tussen 1 januari en 30 april 2004 en de jongeren geboren in 2001, 2002 ,2003 en 2005. 

Meer weten of heb je een oproepkaart ontvangen? Klik op de gele buttons.   

 Alles over de prik