Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersKempenbranie
Publicatiedatum: 16-09-2022 om 12:56 uur
Laatste update: 23-12-2022 om 12:23 uur

Kempenbranie onderzoek naar welzijn jongeren in de Kempen

GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar op het Pius X-College in Bladel en het Rythovius College in Eersel voor de derde keer het Kempenbranie onderzoek uit. Daarnaast wordt het onderzoek begin 2023 voor het eerst uitgevoerd op het praktijkonderwijs van het Pius-X College en het voortgezet speciaal onderwijs van de Groote Aard. Met dit onderzoek willen te weten komen hoe het gaat met de Kempense jongeren. Gemeenten gebruiken de resultaten om samen verder te werken aan een positieve leefomgeving voor alle jongeren.

Opgroeien in een kansrijke en positieve leefomgeving

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Opgroeien in een zogenaamde kansrijke omgeving maakt ook de kans kleiner dat zij gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken. Met de ‘Opgroeien in Kansrijke Omgeving (OKO) – Kempenbranie aanpak’ werkt iedereen in de gemeente samen aan het vormen van deze positieve leefomgeving voor jongeren: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd.

OKO-Kempenbranie aanpak

Met de ‘OKO-Kempenbranie aanpak’ werken gemeenten op een onderbouwde wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. Kempenbranie is de lokale campagnenaam voor de aanpak die sinds 2018 in de Kempen wordt uitgevoerd en gebaseerd is op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel, aangevuld en aangepast voor de Nederlandse context. Vanaf dit jaar wordt het onder de naam OKO landelijk uitgerold.

Vragenlijst op school

De Kempengemeenten hebben GGD Brabant-Zuidoost opnieuw gevraagd om de Kempense jeugd op het voortgezet onderwijs te ondervragen over hun mentale gezondheid, leefstijl en aspecten in hun omgeving die daarop van invloed zijn. Daarvoor hebben de Kempengemeenten afgelopen voorjaar de twee middelbare Kempense scholen gevraagd of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun leerlingen in klas 2 en 4. Pius X-College in Bladel en Rythovius College in Eersel doen weer mee en nemen gedurende de maand oktober de vragenlijst af onder ongeveer 1300 leerlingen.

Leerlingen op het praktijkonderwijs van het Pius-X College en leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs van de Groote Aard doen voor het eerst mee aan het onderzoek. Zij vullen de vragenlijst begin 2023 in. Voor deze leerlingen wordt de vragenlijst aangepast.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, leeftijdgenoten, ouders en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.