Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersLeefstijlRookvrije generatieSpeeltuin de Viking in Geldrop Rookvrij

Speeltuin de Viking in Geldrop Rookvrij

Speeltuin de Viking in Geldrop is al in 2018 aangehaakt bij de Rookvrije Generatie. Het bestuur had al de wens om de speeltuin rookvrij te maken. Een goed getimede handreiking vanuit de gemeente deed de rest. Te midden van de speeltoestellen in de wijk Braakhuizen-Zuid vertelt voorzitter Michael van der Linden over het soepel verlopen proces.

Rookbeleid op de agenda

“Vanuit het bestuur vonden we het een prettige gedachte eraan te kunnen bijdragen dat de generatie na ons niet meer in aanraking komt met rook en sigaretten. Daarnaast heb je in een speeltuin met kinderen te maken, je wilt gewoon niet dat zij in de rook of in de peuken lopen.” Rookbeleid stond dus al op de agenda bij het bestuur. “In diezelfde periode werden we door de gemeente benaderd of we aan het project wilden meedoen.”

“De asbakken weghalen en van de ene op de andere dag zorgen dat je écht rookvrij bent”

Vervolgens heeft het bestuur met de gemeente Geldrop-Mierlo aan tafel gezeten om te bespreken wat daar voor nodig zou zijn. Niet veel, zo werd al gauw duidelijk. “De asbakken weghalen en van de ene op de andere dag zorgen dat je écht rookvrij bent. We hebben borden gekregen van de gemeente die we bij de ingang van de speeltuin hebben opgehangen, en op de website geven we aan dat we rookvrij zijn.”

“Goed dat daar aan gedacht wordt door jullie!”

Tot tevredenheid van de voorzitter en de rest van het bestuur bleek de praktijk ook vrij eenvoudig. “We hebben er nooit commentaar op gehad. ‘Goed dat daar aan gedacht wordt door jullie’, is een veel gehoorde reactie. In het begin hebben we er wel eens iemand op aan moeten spreken. Het ging dan met name om mensen van buitenaf, de bewoners uit de buurt wisten het natuurlijk wel. En dat werd altijd sportief opgepakt, we hebben daar nooit problemen in ondervonden.” De speeltuin kent ook een horecagedeelte met terras, vanuit die hoek zijn er evenmin wanklanken gehoord.

“Met nieuwe vrijwilligers bespreken wij het rookvrije beleid altijd”

Van der Linden had al signalen opgevangen dat het initiatief waarschijnlijk breed gedragen zou worden. “Voordat we rookvrij waren hadden we al gemerkt dat ouders die hier vaker met hun kinderen komen, buiten de speeltuin gingen roken.” De bezoekers bleken er klaar voor te zijn, binnen het bestuur was er gauw consensus, en ook binnen de rest van het team zijn er nooit problemen ontstaan. “We hebben onze vrijwilligers en het team dat we nu hebben in een informatiebijeenkomst verteld dat we een rookvrije speeltuin zijn. Daar zijn ook rokers bij, maar die gaan ook netjes buiten de poort staan en laten geen peuken achter. Bij nieuwe vrijwilligers bespreken we het rookvrije beleid altijd: mocht je ooit iemand een sigaret zien opsteken, waarschuw diegene dan dat roken niet toegestaan is en verzoek ze vriendelijk dat buiten de poort te doen.”

Spin-off

Het initiatief heeft een spin-off gekregen. Van der Linden: “Als bestuur hebben we onszelf afgevraagd: de speeltuin is nu rookvrij, kunnen we nog iets anders doen ter bevordering van de gezondheid? Daarom zijn we van plan om – als straks onze winkel weer open mag – ook fruit te gaan verkopen.”