Homepagina > Laat je niet flessen

Toolkit Laat je niet flessen!

Logo laat je niet flessen

Welkom op de website van Laat je niet flessen!

In deze toolkit vindt u achtergrondinformatie, voorbeelden van interventies en materialen die ondersteuning bieden bij de uitvoering van het lokale alcoholbeleid. Doel is het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren in Zuidoost-Brabant.

De toolkit is ontwikkeld binnen het regionale alcoholmatigingsproject Laat je niet flessen! van SRE. Dit project is in 2013 afgerond. SRE heeft de toolkit overgedragen aan de GGD Brabant-Zuidoost.

De toolkit is opgebouwd rondom de drie pijlers Educatie en draagvlak, Beleid en regelgeving en Handhaving. Voor een effectief alcoholbeleid in uw gemeente is een integrale benadering van belang. Een integrale aanpak betekent bijvoorbeeld dat alcoholbeleid zich niet alleen op individuele jongeren en probleemdrinkers richt, maar ook op hun omgeving. Met aandacht voor: sluitingstijden in de horeca, schenkbeleid van sportverenigingen, handhaving op straat, leeftijdscontrole in supermarkten en de horeca, en voorlichting aan ouders en andere opvoeders zoals docenten, elftalbegeleiders of jeugdleiders.

Gemeenten in Zuidoost-Brabant kunnen voor het ontwikkelen en uitvoeren van het lokale alcoholbeleid ondersteuning krijgen van de GGD Brabant-Zuidoost.

Meer informatie?
GGD Brabant-Zuidoost, sector Gezondheidsbevordering: secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl of 088 0031 436

 Contact

​GGD Brabant-Zuidoost
Sector Gezondheidsbevordering
Tel. 088 0031 436
Stuur ons een e-mail >>