Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersLuchtvaart en gezondheid
Publicatiedatum: 21-07-2022 om 02:03 uur
Laatste update: 15-08-2023 om 12:09 uur

Luchtvaart en gezondheid

Vliegverkeer kan nadelige effecten hebben op de gezondheid van mensen die wonen in de nabijheid van vliegvelden. Zowel de uitstoot van ultrafijnstof als het geluid van vliegverkeer, met hinder en slaapverstoring tot gevolg, kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.

Gezondheidseffecten

Het RIVM heeft onderzocht dat blootstelling aan ultrafijn stof door de luchtvaart rond Schiphol mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid, met name het hart- en vaatstelstel en op de groei en ontwikkeling van de foetus. Ernstige geluidhinder en slaapverstoring kunnen leiden tot een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

Landelijk rapport hinderbeleving rond luchthavens

GGDGHOR Nederland heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een rapport opgesteld over geluidhinder en slaapverstoring rond luchthavens. Dit rapport “Ervaren geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020” is op 11 juli 2022 gepubliceerd als bijlage bij een Kamerbrief. Basis voor het rapport zijn de data uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uit 2020, die de GGD’en uitvoerden in elke gemeente.

Ook geluidhinder van vliegverkeer in Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant wordt de meeste geluidhinder ervaren rond Eindhoven Airport (burger en militair vliegverkeer), maar ook de vliegbases Volkel en de Peel en Kempen Airport zorgen voor hinder bij omwonenden. Zie dit kaartje in de Brabantscan.

Wat doet de GGD?

GGD betrokken bij Luchthaven Eindhoven Overleg

Rondom Eindhoven Airport vraagt de GGD al langer actief aandacht voor de gezondheid en beleving van omwonenden. Dat doen wij bijvoorbeeld via deelname aan de werkgroep gezondheid van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Wij onderschrijven dan ook de adviezen van GGDGHOR Nederland om geluidhinder en slaapverstoring rond vliegvelden te verminderen.

GGD voert belevingsonderzoeken uit rond Eindhoven Airport

In 2012, 2014 en 2018 heeft de GGD in opdracht van de gemeenten rond Eindhoven Airport belevingsonderzoeken uitgevoerd bij omwonenden van dit vliegveld. Het doel was het monitoren van de hinderbeleving van omwonenden gedurende de groei van Eindhoven Airport in de periode 2010-2020. In de komende jaren zullen naar verwachting nieuwe belevingsonderzoeken uitgevoerd worden.

Meld geluidhinder door vliegverkeer!

Heb je overlast van stijgend of landend vliegverkeer rond Eindhoven Airport? Meld dit dan op de website Samenopdehoogte.nl van het Luchthaven Eindhoven Overleg.