Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindOuder dan 12 jaarConsultatie ziekteverzuim van je kind
Publicatiedatum: 06-10-2022 om 01:08 uur
Laatste update: 15-03-2023 om 10:03 uur

Consultatie bij ziekteverzuim van je kind

Is je kind vaak of voor lange tijd ziek en mist het daardoor school? Dan kan de betrokken schoolmedewerker advies vragen aan het JGZ-team op school. Dit doet de schoolmedewerker alleen na overleg met jou en je kind. De jeugdarts of gedragswetenschapper nodigt jullie dan uit voor een ziekteverzuimgesprek. Bij de uitnodiging ontvang je ook een vragenlijst die je vooraf mag invullen en meeneemt naar het gesprek. Dat gesprek vindt plaats op school of op een GGD-locatie.

Wat bespreken we tijdens een ziekteverzuimgesprek?

De JGZ-professional bespreekt met jullie de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim. De gezondheid en het welbevinden van je kind staan hierbij centraal. Samen bespreken we de mogelijkheden om weer (meer) naar school te gaan. En besluiten we samen welke hulp of zorg passend is. Het is belangrijk om tot een oplossing te komen, omdat langdurig verzuim invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook kan het leiden tot leerachterstand, langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

Privacy

Het gesprek met de JGZ-professional is vertrouwelijk. Wij delen inhoudelijke informatie alleen na toestemming van jou en je kind met school.