Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindOuder dan 12 jaarGezond leven? Check het even!
Publicatiedatum: 16-07-2021 om 07:21 uur
Laatste update: 01-11-2022 om 15:32 uur

Gezond leven? Check het even!

Zit je in klas 1 of klas 4 van het voortgezet onderwijs? Dan krijg je dat schooljaar een uitnodiging om klassikaal de digitale vragenlijst “Gezond Leven? Check het even!” in te vullen. Deze vragenlijst gaat over gezondheid en jouw dagelijks leven; op school, thuis en in je vrije tijd.

Hoe werkt de Check?

 • De Check start met het filmpje. Hierin krijg je uitleg hoe het onderzoek werkt.
 • Daarna vul je online een vragenlijst in over verschillende gezondheidsonderwerpen. Denk aan gehoor, gewicht, stemming, alcohol/druggebruik en omgang met anderen.
 • Direct na het invullen van de vragenlijst krijg je online informatie en advies, afgestemd op jouw antwoorden.
 • Bij vragen of zorgen die uit de vragenlijst naar voren komen, kan een gesprek volgen met de jeugdverpleegkundige op school. Zo’n gesprek is bedoeld om met je mee te denken, jouw vragen te beantwoorden en advies te geven. Als het nodig is kunnen we verwijzen naar hulp.
 • In de vragenlijst kan je, los van het advies, ook aangeven of je zelf een gesprek wilt.​

Veelgestelde vragen

 • Is het onderzoek verplicht?

  Het onderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te helpen signaleren en voorkomen. Neemt je kind niet deel aan het onderzoek, dan neemt ons team Jeugdgezondheidszorg mogelijk contact op om te overleggen.

 • Ik heb me eerder afgemeld voor onderzoek en toch een uitnodiging gekregen.

  De vragenlijst richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan de onderzoeken van de GGD. Indien jullie geen gezondheidsonderzoek wensen, dan kunnen jullie dit melden bij ons via 088 0031 414.  Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig beslissen. We nodigen daarom iedereen uit.

 • Geen onderzoek en toch vragen. Kan ik een afspraak maken?

  Ook zonder een uitnodiging kunnen jij of je kind een afspraak maken met iemand van het team Jeugdgezondheidszorg om zorgen of twijfels te bespreken.

   

 • Hoe is de privacy van de gegevens geregeld?

  De Check is een digitale vragenlijst. De jongere ontvangt een persoonlijke inlogcode voor het invullen van deze vragenlijst. Na het invullen krijgt hij of zij direct een persoonlijk en digitaal gezondheidsadvies.

  Je ziet op welke onderdelen het goed gaat en waar je eventueel nog kan verbeteren. Bij alle onderdelen geeft de GGD informatie of tips. Via de persoonlijke inlogcode kan je kind nog 2 maanden lang het persoonlijke advies inzien. Dus ook thuis.

  De ingevulde vragenlijst en de informatie zijn alleen toegankelijk voor de jongere zelf en voor de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD. Als uit de Check zorgen of vragen naar voren komen, nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de jongere uit voor een gesprek op school. De uitkomsten van dit gesprek worden opgenomen in het GGD dossier.

 • Kan ik mijn kind afmelden voor het onderzoek?

  De vragenlijst Gezond leven Check het even richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan de onderzoeken van de GGD. Indien jullie geen gezondheidsonderzoek wensen, dan kunnen jullie dit bij ons kenbaar maken. Je kunt hiervoor bellen naar ons Klantcontactcentrum op 088 0031 414.

  Zie ook:  Is het onderzoek verplicht?

 • Kan mijn kind de vragenlijst ook thuis invullen?

  De leerlingen vullen de vragenlijst klassikaal in. Is je kind op het moment van afname afwezig, dan krijgt je kind een uitnodiging thuis gestuurd om alsnog de lijst digitaal te kunnen invullen. Dit geldt ook voor jongeren die later in het schooljaar instromen op een bepaalde school. 

 • Waarom is soms een coassistent aanwezig bij het onderzoek?

  De GGD helpt mee bij het opleiden van professionals. Hierdoor kan tijdens het onderzoek een coassistent of stagiaire meekijken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd kenbaar maken aan het begin van het onderzoek.