Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kind4-12 jaarContact momenten basisonderwijs
Publicatiedatum: 13-08-2021 om 12:42 uur
Laatste update: 05-12-2023 om 14:58 uur

Onderzoek- en contactmomenten

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen. Medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Brabant-Zuidoost helpen hier graag bij. Op vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen wij je kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een gesprek. Ons team bestaat uit een jeugdarts,  verpleegkundig specialist, jeugdverpleegkundige en een doktersassistent. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17.00.

Gezondheidsonderzoek groep 2

Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken op het consultatiebureau. Jullie mogen samen op bezoek komen bij onze zorgmedewerker. Tijdens de afspraak kijken we naar de ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogen- en gehoortest en gaan we meten en wegen. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag, het welbevinden en de opvoeding van je kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een goed moment voor.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijg je thuis een uitnodiging en 2 vragenlijsten. Vul de vragenlijsten voor het onderzoek in.

Gezondheidsonderzoek groep 7

In groep 7 is het mogelijk om een gezondheidsonderzoek aan te vragen. Ouders ontvangen hier in dit schooljaar een brief  over met meer informatie. De doktersassistente besteedt tijdens het onderzoek aandacht aan de ontwikkeling van je kind en aan verschillende leefstijlthema’s, zoals voeding, sociale contacten en bewegen. Je kind wordt ook gemeten en gewogen. Heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je deze bespreken.

In het schooljaar 2023-2024 voeren we een pilot uit waarbij we sommige ouders vragen om zelf een afspraak te plannen. Hiermee onderzoeken we of het zelf plannen van een afspraak bijdraagt aan een verbeterde dienstverlening. Wil je meer weten over het gebruik van gegevens door GGD Brabant Zuidoost? Zie Privacy – GGD Brabant-Zuidoost.

Onderzoek speciaal onderwijs

Ook in het speciaal onderwijs krijgt je kind op vaste momenten een gezondheidsonderzoek. Deze momenten zijn vergelijkbaar met de momenten op het basisonderwijs.

JGZ-portaal

In ons JGZ-portaal kun je:

 • Afspraken voor je kind inzien en wijzigen
 • De groei en ontwikkeling van je kind volgen
 • De beschikbaarheid voor afspraken aangeven
 • Je contactgegevens wijzigen
 • Contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg.

Veel gestelde vragen

 • Ik heb geen vragenlijst ontvangen. Wat moet ik doen?

  Als je geen vragenlijst hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen met het Planbureau Jeugdgezondheidszorg.

  Bel ons via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 - 17:00.

 • Kan ik de afspraak verzetten?

  Als je niet kunt komen op de voor jou gereserveerde datum, dan kun je de afspraak verzetten.

 • Waarom is soms een coassistent aanwezig bij het onderzoek?

  De GGD helpt mee bij het opleiden van professionals. Hierdoor kan tijdens het onderzoek een coassistent of stagiaire meekijken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd kenbaar maken aan het begin van het onderzoek.

 • Is het onderzoek verplicht?

  Het onderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te helpen signaleren en voorkomen. Neemt je kind niet deel aan het onderzoek, dan neemt ons team Jeugdgezondheidszorg mogelijk contact op om te overleggen.

 • Wij zijn gescheiden. Krijgen we allebei een uitnodiging voor het onderzoek van ons kind?

  De GGD stuurt de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek naar het adres waar je kind verblijft volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dat is standaard één adres.
  Wij kiezen voor deze werkwijze omdat wij geen inzicht hebben of een ouder, die ergens anders woont dan het kind, al dan niet het ouderlijk gezag heeft over het kind.

  Wij verwachten dat je als ouders elkaar informeert over de uitnodiging en uitkomsten van het onderzoek.

 • Kunnen mijn opgeroepen kinderen ook samen komen?

  ​Wij kunnen kijken of we dit voor je kunnen regelen.

  • Bel ons via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 8:30 - 17:00
  • Stuur je vraag online naar ons.

  Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.

 • Geen onderzoek en toch vragen. Kan ik een afspraak maken?

  Ook zonder een uitnodiging kunnen jij of je kind een afspraak maken met iemand van het team Jeugdgezondheidszorg om zorgen of twijfels te bespreken.