InwonersMijn kindInspectie kinderopvang

Veelgestelde vragen over Inspectie kinderopvang

 • Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb van kindermishandeling?

  Heb je een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder?  Vertel het de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. 

  Je kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspecteur. Het telefoonnummer is 0900 1113 111

 • De kwaliteit van een kinderopvang is onvoldoende, wat nu?

  De gemeente krijgt het definitieve inspectierapport. Bij onvoldoende kwaliteit van de kinderopvang kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente geeft de toezichthouder eventueel opdracht voor vervolgonderzoek of start met handhaving.

 • Wat gebeurt er tijdens de inspectie?

  De toezichthouder bezoekt een locatie minstens één keer per jaar. Het bezoek is niet aangekondigd.  Tijdens het bezoek beoordeelt de toezichthouder de praktijk, hij spreekt met de houder en medewerkers van de kinderopvang en bekijkt documenten. 

  Na het bezoek vormt de toezichthouder een oordeel. Zijn bevindingen en advies schrijft hij op in een conceptrapport. Hij bespreekt dit met de houder van de kinderopvang. De houder geeft daarop een reactie tijdens een hoor en wederhoor.  

 • Waarom is er inspectie van kinderopvang?

  Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. 

  De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en het ouderrecht. 

 • Kan ik als ouder de resultaten bekijken?

  De uitkomsten van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

  Het register is openbaar. Ouders kunnen op deze website inspectierapporten inzien van alle kinderopvanglocaties. Zo kunnen ouders een weloverwogen keuze maken voor de opvang van hun kind(eren).