Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindKinderspreekuur Eindhoven
InwonersMijn kindKinderspreekuur Eindhoven

Kinderspreekuur Eindhoven

In de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen er op verschillende plekken in Nederland antroposofische consultatiebureaus. Dit gebeurde op verzoek van ouders. Zij zochten een holistische werkwijze, als aanvulling op het reguliere aanbod in de jeugdgezondheidszorg. Zo ontstond het Kinderspreekuur Eindhoven. Een samenhangende visie op gezonde ontwikkeling van het kind is leidend voor het Kinderspreekuur Eindhoven. Samen met ouders volgen we de groei en ontwikkeling van kinderen. De vraag van ouder en kind staat centraal. Ieder kind is bij de geboorte een uniek individu, met een eigen oorsprong en eigen bestemming.

Op het Kinderspreekuur werkt een multidisciplinair team van jeugdarts, verpleegkundige, assistente, pedagoge, diëtiste, speltherapeut, kunstzinnig therapeut en kinder- en jeugdpsycholoog. Ons team heeft een vaste samenstelling. Je ontmoet zoveel mogelijk dezelfde mensen. Zo ontstaat een duurzame relatie in de begeleiding van kinderen en ouders/verzorgers.

We geven samen met ouders begeleiding, voorlichting en advies over voeding, opvoeding, verzorging, ontwikkeling, ziekte en gezondheid. Ook verzorgen we vaccinaties. Daarnaast werken we samen met scholen en kinderdagopvang. Soms verwijzen we naar de 1e en 2e lijn zorgverlening.

Kinderspreekuur Eindhoven voor kinderen in Brabant-Zuidoost

Hier staat een overzicht van de woonplaatsen. Voor kinderen buiten deze regio is het Kinderspreekuur Eindhoven er voor aanvullende zorg op plaatselijke JGZ-instelling.

Aanmelden van je kind of jezelf doe je met het inschrijfformulier. Je kunt dit downloaden en mailen naar: info@kinderspreekuureindhoven.nl

Je contact met het Kinderspreekuur

  • Een pasgeboren baby krijgt in de 1e weken een huisbezoek van de verpleegkundige.
  • In overleg volgen individuele afspraken bij de arts, de verpleegkundige en soms de diëtiste op het Kinderspreekuur.
  • Er is groepsvoorlichting over introductie (bij-) voeding en vaccineren.
  • In overleg volgt doorverwijzing naar andere disciplines.
  • Elk jaar is er een cursus over Zorgen voor een ziek kind.