Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsGezondheidsmonitor Jeugd 2023 gaat van start

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 gaat van start

Vanaf 25 september start GGD Brabant-Zuidoost met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4. Een verkorte en vereenvoudigde vragenlijst wordt voorgelegd aan het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijk Onderwijs (PrO).

Wat levert de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op?

Leerlingen van klas 2 en 4 krijgen in september, oktober of november de kans om tijdens een lesuur op school de vragenlijst in te vullen. De resultaten komen halverwege 2024 beschikbaar en werken we uit in een schoolprofiel, waarin de gegevens van de school worden vergeleken op basis van schooltype. Indien voldoende leerlingen per gemeente hebben deelgenomen, komt er daarnaast een gemeenteprofiel beschikbaar. Omdat alle GGD’en meedoen, zal het mogelijk zijn om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en om gezondheidskansen te signaleren.

Voor het eerst trends beschikbaar

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt elke vier jaar uitgevoerd. In onze regio deden we voor het eerst in 2021 mee via de afname op scholen. Dit was een extra meting in het kader van de coronapandemie. Door de resultaten te vergelijken, kunnen we zien wat de veranderingen zijn sinds 2021. Ook voor leerlingen in het VSO en PrO komen trends beschikbaar. Gezien het relatief lage aantal VSO en PrO leerlingen in de regio, werken we samen met andere GGD-regio’s om op provinciaal/landelijk niveau aandacht te verkrijgen voor de specifieke gezondheidsbehoeften en gezondheidsinterventies voor deze doelgroep.

Meer informatie?

Vragen?

Mail dan naar Daniëlle Brunenberg: d.brunenberg@ggdbzo.nl.