Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsSamenwerking 13 Geneeskundige Compagnie en Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost

Samenwerking 13 Geneeskundige Compagnie en Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost

Na jaren van voorbereidende gesprekken, kon het vrijdag 26 mei officieel worden beklonken. Luitenant-kolonel Jerome Hek, Commandant 13 Geneeskundige Compagnie en de heer Rogér Knarren, manager Ambulancezorg, GGD Brabant-Zuidoost, ondertekenden een intentieverklaring met als doel om een verregaande samenwerking tot stand te brengen en elkaar duurzaam te versterken, aldus Commandant 13GNK, Ikol.

Jerome Hek ziet het als een belangrijke eerste stap om daadwerkelijk bij elkaar in de keuken te kunnen kijken en van elkaar te kunnen leren. Deze manier van samenwerken en van elkaar leren past naadloos binnen de gedachten van het HR-ecosysteem, waarbinnen Defensie en de samenleving zich door samenwerkingen en uitwisselingen aan elkaar verbinden. Binnen het Ecosysteem wordt concurrentie vervangen door samenwerking en worden kwaliteiten en kennis gedeeld. Defensie en in dit geval 13GNK en de GGD Brabant-Zuidoost slaan hiermee gezamenlijk de handen in elkaar om samen te kijken naar uitdagingen en kansen. Zo werken er op dit moment al een aantal oud onderofficieren van de 13 Geneeskundige Compagnie bij ambulancezorg, die in een afrondend traject zitten om reservist te worden.