Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsStart landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen

Start landelijk onderzoek naar impact van corona op de gezondheid van volwassenen

Hoe gaat het met de inwoners van Zuidoost-Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Brabant-Zuidoost brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Ongeveer 57.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek verwachten via de post. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022?