Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsVeehouderij bedrijven kunnen leiden tot geurhinder voor omwonenden

Veehouderijbedrijven kunnen leiden tot geurhinder bij omwonenden

Het onderzoeksrapport Geurbelasting en geurhinder van veehouderijen (november 2023) bevestigt de uitkomst van een onderzoek naar geurhinder uit 2015 van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL). Er treedt veel meer geurhinder op dan verwacht volgens de Handreiking wet geurhinder en veehouderij.

Deze onderzoeksresultaten bevestigen opnieuw het belang om de geurwetgeving aan te passen. Ook biedt het voor beleid en vergunningverlening een onderbouwing voor de mate van geurhinder die te verwachten is in de omgeving van veehouderijen.

Geurhinder en gezondheid

Geur heeft een belangrijke functie: een geur kan je bijvoorbeeld waarschuwen voor een gevaarlijke situatie, zoals een brand. Maar geur kan ook een bron zijn van ergernis. Geurhinder, en de stress die het oplevert, kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.

Waarom opnieuw dit onderzoek?

In 2015 deed de AWGL ook al onderzoek naar geur van veehouderij (geurbelasting). Die resultaten werden onvoldoende vertrouwd om dit beleidsmatig toe te passen. Reden te meer om opnieuw onderzoek te doen. Het onderzoek “geurbelasting en geurhinder van veehouderijen (november 2023) ” van AWGL werd uitgevoerd door de GGD’en Brabant en Universiteit Utrecht.

Meer en ernstiger geurhinder dan verwacht

Het onderzoek “geur van de veehouderij (geurbelasting)” bevestigt de inzichten uit het onderzoek van 2015. De resultaten van het onderzoek bieden een stevige onderbouwing voor de mate van geurhinder die te verwachten is in de omgeving van veehouderijen. Het geeft een duidelijk signaal dat het wettelijk kader de gezondheid van omwonenden onvoldoende beschermt.

Benieuwd naar de resultaten?

Kijk dan op pagina over het onderzoek op de website van AWGL.