Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersOnderzoekEerste serie themakaarten resultaten Gezondheidsmonitor 2020 beschikbaar

Eerste serie themakaarten resultaten Gezondheidsmonitor 2020 beschikbaar

De eerste serie van vier themakaarten met resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is nu beschikbaar. Lees hoe het in Brabant is gesteld met het welbevinden, beweging, zorg- en hulpbehoefte en middelengebruik van de Brabanders. Wat zijn de trends over de afgelopen jaren en wat zijn aandachtsgroepen of -gebieden voor gezondheidsbeleid?

Themakaart Welbevinden

Met de meeste Brabanders gaat het goed: 80% is gelukkig en 82% is psychisch gezond. Jongvolwassenen hebben echter, en in toenemende mate, meer kans op een angststoornis of depressie. Ook mensen met een laag inkomen, een laag opleidingsniveau en mensen die wonen in sterk stedelijke gebieden hebben meer kans op psychische ongezondheid. De coronacrisis heeft ook impact gehad op het mentale welbevinden. Lees meer >

Themakaart Beweging

Meer dan de helft van de 18-plussers in Brabant heeft overgewicht. Risicogroepen zijn ouderen en laag opgeleiden. Dezelfde groepen behoren tot de mensen die het minst bewegen: zij voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn en sporten minder vaak minstens één dag per week. Daarnaast bewegen mensen die erg eenzaam zijn of psychische problemen hebben minder vaak. Van west naar oost neemt in Brabant het percentage mensen dat aan de beweegnorm voldoet toe en het percentage met overgewicht af. Lees meer>

Themakaart Zorg- en hulpbehoefte

In Brabant is 28% langdurig beperkt door de gezondheid en is een kwart van de ouderen ‘kwetsbaar’. Voor de meeste mensen is hulp beschikbaar van naasten, maar bij 10% is dat niet het geval. Het aandeel mantelzorgers is in 2020 niet verder toegenomen en een op de acht mantelzorgers is zwaar belast. Lees meer>

Themakaart Middelengebruik

Het middelengebruik verschilt tussen doelgroepen. Over het algemeen zijn mannen vaker rokers, drinkers en gebruikers van drugs. Dit geldt ook voor de jongste leeftijdsgroepen, in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen. De laatste jaren lijkt er wel een positieve ontwikkeling gaande op het gebied van roken en alcohol: naar verhouding lijken steeds minder mensen te roken en te drinken. Lees meer>

Meer informatie

Hiervoor kun je terecht bij team Onderzoek. De themakaarten zijn uitgewerkt op provincieniveau, maar we hebben tabellenboeken en infographics per gemeente. Meer informatie vind je op de Brabantscan en bij de onderzoeksresultaten op de website.