Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersnieuwsGezondheid van jongeren in Zuidoost-Brabant blijft kwetsbaar

Gezondheid van jongeren in Zuidoost-Brabant blijft kwetsbaar

De mentale gezondheid van tweede- en vierdeklassers blijft nog altijd kwetsbaar. Het aantal jongeren met psychische klachten en stress blijft onverminderd hoog. Daarnaast zien we dat roken en vapen populair is en een toename in het problematisch gebruik van social media. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 die is uitgevoerd in het najaar van 2023. Ruim 5.800 leerlingen in Zuidoost-Brabant vulden de online vragenlijst in over gezondheid, welzijn en leefgewoonten. Het ging om leerlingen uit de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.

Mentale gezondheid blijft zorg, maar wel voldoende steun

Bijna één op de vier jongeren kampt met psychische klachten en 7% van de jongeren voelde zich de afgelopen maand vaak tot altijd eenzaam. Dit is niet verbeterd sinds de laatste meting in 2021 (in de coronaperiode). Het aandeel jongeren dat in de laatste 3 maanden op school en/of online werd gepest is gestegen van 11% in 2021 naar 15% in 2023. Positief daarentegen, is dat het merendeel van de jongeren bij iemand terecht kan als men ergens mee zit (97%) en dat jongeren weerbaarder zijn geworden (91% is voldoende weerbaar in 2023, dit was 88% in 2021).

Jeugd ervaart stress en prestatiedruk

Ook het aandeel jongeren dat stress ervaart is hoog en lijkt toe te nemen. Ruim vier op de tien jongeren ervaart (zeer) vaak stress. De belangrijkste oorzaken van stress onder jongeren zijn school of huiswerk (31%) en de combinatie van alles wat ze moeten doen (26%). Logischerwijs ervaart ook een groot aantal jongeren prestatiedruk, een kwart van de jeugdigen ervaart deze druk vanuit zichzelf en 17% vanuit anderen, zoals ouders/verzorgers (11%) en leraren/school (9%). Meisjes en jongeren uit gezinnen die moeite hebben met rondkomen, ervaren meer stress en prestatiedruk.

Zorgen over ongezond gedrag

Hoewel het alcoholgebruik niet verder is gestegen, zien we dat roken weer in populariteit lijkt toe te nemen. Het aantal jongeren dat ooit heeft gerookt is toegenomen van 6% in 2021 naar 8% in 2023. En zorgwekkend is dat 27% wel eens heeft gevapet en 9% dit wekelijks doet.

Het risico op problematisch gebruik van social media neemt daarnaast toe. Inmiddels loopt 10% van de jongeren risico op problematisch gebruik van social media, in 2021 was dat nog 8%. Deze jongeren geven onder andere aan dat ze slaap tekort komen of hun huiswerk afraffelen door het gebruik van sociale media.

Jeugd wel actief in de vrije tijd

De jeugd is wel actiever in de vrije tijd in vergelijking met het landelijk gemiddelde, en vaak ook in verenigingsverband. 92% sport/beweegt wekelijks (landelijk 89%), waarvan 82% bij een club of sportschool (landelijk 76%). Het percentage jongeren dat wekelijks sport/beweegt is ook toegenomen, in 2021 was dit 90%. In de hoeveelheid beweging is nog verbetering mogelijk, want maar 16% van de jeugd voldoet aan de beweegrichtlijn van dagelijks minstens een uur bewegen.

“Gezond zijn gunnen we iedereen”

Dát is het uitgangspunt van al onze activiteiten. De resultaten uit het onderzoek bevestigen dat investeren in de gezondheid van onze jeugd belangrijk blijft. De GGD Brabant-Zuidoost bekijkt samen met gemeenten hoe op deze thema’s kan worden ingezet en heeft hierin een adviserende rol. De uitgangspunten van het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) kunnen onze gemeenten hierbij helpen.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. Voor de GGD Brabant-Zuidoost is het de tweede keer dat zij via een monitor, ingevuld op scholen, de collectieve gezondheid van leerlingen in kaart brengen. In totaal hebben ruim 5.800 leerlingen van 25 scholen van het regulier voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant een vragenlijst ingevuld over gezondheid en welzijn. Daarnaast hebben in de regio enkele scholen met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deelgenomen.

Meer informatie