Homepagina > Partners > Artsen > i-4-1-Health

i-4-1-Health

 Logo-interreg-dubbel.jpg

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infectieziekten lastiger met ziekte, sterfte en onnodige (zorg)kosten als gevolg. De onderliggende oorzaken omvatten alle onderdelen van de maatschappij, zoals de gezondheidszorg, de bevolking, de landbouw en het milieu. Samenwerking met verschillende disciplines en sectoren in de grensregio is noodzakelijk om verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan.

Nederland en Vlaanderen
Het landgrensoverschrijdend samenwerkingsproject start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Ook het team infectieziektebestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost doet mee, samen met de andere GGD’en in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en met het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland.
Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over het project en de samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost?
Dan kun u contact opnemen met Ronald ter Schegget, telefoon 088 0031 333 of mail r.ter.schegget@ggdbzo.nl of met Paulien Tolsma, telefoon 088 0031 333 of mail p.tolsma@ggdbzo.nl