Homepagina > Partners > Kinderopvang > Registratie kinderopvang

Registratie kinderopvang

kinderen in speelrek

Wilt u een Kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) starten? Meld u dan bij het vergunningenloket van de gemeente waar u de kinderopvang wilt vestigen. U dient te beschikken over een locatie waarvan het bestemmingsplan in orde is. Daarnaast moet de locatie voldoen aan de eisen die de brandweer eraan stelt. Daarna kunt u zich laten registreren als houder van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal.

 

1. Registreren

Wilt u zich laten registreren als houder van een kinderopvangorganisatie?
  
Let op!
Registeren in de gemeente Eindhoven? ⇒ Bij GGD Brabant-Zuidoost
Registreren in een andere gemeente? ⇒ Bij uw gemeente
 
Voor de aanvraag zijn formulieren beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. Op het aanvraagformulier staat welke bijlagen meegestuurd dienen te worden.
 
• Voor de registratie van alle opvangvormen zijn formulieren met Aanvraagvoorwaarden beschikbaar.
 
Het ingevulde formulier en alle benodigde bijlagen kunt u sturen naar kinderopvang@ggdbzo.nl
 
Na ontvangst van de aanvraag voert de GGD een inspectie uit bij uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, voorziening voor gastouderopvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal. Als blijkt dat u kunt voldoen aan de kwaliteitseisen van de 'Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen', wordt u opgenomen in het 'Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen' (LRKP). Deze procedure, van aanmelding tot registratie, neemt maximaal tien weken in beslag. Pas na positief besluit tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.
 
De gemeente heft leges voor de behandeling van aanvragen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De bedragen voor het aanvragen staan op de website van de gemeente.
 

2. Heeft u vragen over uw registratie?

Neem dan contact op via registereindhoven@ggdbzo.nl  of 088 0031 377 ​voor gemeente Eindhoven. Of neem contact op bij de desbetreffende gemeente.
 

3. Wilt u een wijziging doorgeven?

Vul dan een wijzigingsformulier in en stuur of mail dit naar:
 
GGD Brabant-Zuidoost
Afdeling Toezicht Kinderopvang
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
Algemeen telefoonnummer: 088 0031 377
 
Algemene vragen: Kinderopvang@GGDBZO.nl
 

Registeren in andere gemeenten

Bij de andere gemeenten in ons verzorgingsgebied kunt u bij uw gemeente terecht voor registratie en wijzigingen. Kijk op uw gemeentesite voor alle informatie.