Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersPrivacyBescherming privacy sollicitanten
Publicatiedatum: 24-08-2021 om 09:30 uur
Laatste update: 20-05-2022 om 11:52 uur

Bescherming privacy sollicitanten

Ook als je bij ons solliciteert beschermen we jouw privacy. Dat geldt voor interne en externe sollicitanten.

Wie krijgt jouw gegevens te zien?

Als je solliciteert via onze website, vragen we je persoonlijke gegevens in te vullen. Die gegevens gebruiken wij voor jouw sollicitatie. Alleen de mensen die ze nodig hebben voor behandeling of afhandeling van jouw sollicitatie kunnen erbij.

Welke gegevens gebruiken of controleren we nog meer?

Stuur ons alleen informatie die we nodig hebben voor jouw sollicitatie. Tijdens het sollicitatieproces vragen we misschien aan jouw eerdere werkgevers hoe het was om met jou te werken. Ook controleren we of je geschikt bent voor de baan en of je de juiste diploma’s hebt. En of je bent ingeschreven in het BIG-register. Je moet ons ook altijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Als het sollicitatieproces voorbij is, bewaren we jouw gegevens als je bent aangenomen. Zo niet, dan verwijderen we jouw gegevens na 3 maanden. Tenzij je in het sollicitatieformulier goedkeuring geeft voor een bewaartermijn van een jaar. Deze goedkeuring maakt het voor ons mogelijk om jouw gegevens te bewaren. Alleen onze HR-adviseurs kunnen deze gegevens zien en je mogelijk vragen voor een andere functie. Als het jaar voorbij is verwijderen we jouw gegevens.