Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalMelding infectieziekte zorginstellingen
Publicatiedatum: 16-01-2024 om 09:53 uur
Laatste update: 13-02-2024 om 7:59 uur

Meldformulier infectieziekte voor zorginstellingen

Organisaties waar (tijdelijk) groepen kwetsbare personen blijven, zijn verplicht om een ongewoon aantal zieken te melden volgens de Wet publieke gezondheid Artikel 26.

Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:

  • Maag- darmproblemen, braken en/ of diarree
  • Geelzucht
  • Huidaandoeningen zoals schurft, of plotseling optredende huiduitslag
  • Andere ernstige aandoeningen waarbij in korte tijd veel mensen ernstig ziek worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtweginfecties.

Wil je een melding doen bij GGD Brabant-Zuidoost? Vul hiervoor dan onderstaand formulier in. Bij eventuele vragen over het ingevulde formulier, nemen wij telefonisch contact met je op.

De afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Brabant-Zuidoost behandelt deze meldingen tijdens kantooruren. Meldingen kunnen ook telefonisch worden gedaan. Bel dan naar 088 0031 333 en vraag naar de afdeling Infectieziektebestrijding.

Meer informatie over situaties waarbij je een Artikel-26 melding moet doen vind je op de website van het RIVM.

Meldformulier

Adres zorginstelling(Vereist)
Type zorginstelling(Vereist)
bijv. somatiek of psychogeriatrie
Van welke infectieziekte wil je melding doen?
Niet van toepassing voor ziekenhuizen
Als je het niet zeker weet, maak dan een schatting.
Is er iemand bij de arts of verpleegkundig specialist geweest en is er een diagnose of ziekte vastgesteld?(Vereist)
Is er laboratoriumonderzoek gedaan en is er een uitslag bekend?(Vereist)
Zijn er mensen opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van deze ziekte?(Vereist)
Is er een deskundige infectiepreventie betrokken?(Vereist)
Heb je al maatregelen genomen?(Vereist)
Heb je behoefte aan informatie/advies van de GGD?(Vereist)
Naam contactpersoon zorginstelling(Vereist)
E-mailadres contactpersoon(Vereist)