Overslaan en naar de inhoud gaan
Meld- en adviespunt zorgwekkend gedragWet verplichte geestelijke gezondheids­zorg (wvggz)
Publicatiedatum: 01-06-2021 om 08:15 uur
Laatste update: 13-06-2023 om 8:52 uur

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben, maar dat niet willen. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om mee te praten over de benodigde zorg. Voor de persoon zelf, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe wet wil zoveel mogelijk zorg op vrijwillige basis verlenen. Alleen als het echt niet anders kan, wordt verplichte zorg onderzocht. Die zorg wordt thuis of in een zorginstelling verleend.  

Wat is de Wvggz? 

Lees meer over de Wvggz op de website van de Rijksoverheid

Brochure voor professionals

Brochure voor familie en naasten

Brochure voor burgers

  Veelgestelde vragen

  • Wat is de rol van de advocaat?

   De rechter wijst een advocaat toe aan de persoon, voor wie een zorgmachtiging wordt aangevraagd. De advocaat staat de persoon bij en ziet er op toe dat de wensen en/of voorkeuren van de persoon worden gevolgd. Hierover is ook contact met de patiënt vertrouwenspersoon. 

  • Wat is de rol van de officier van justitie en de geneesheer directeur?

   De officier van justitie beslist of een aanvraagprocedure voor een zorgmachtiging moet worden gestart. Daarvoor bereidt hij samen met een geneesheer-directeur de aanvraag voor. De officier van justitie verstrekt ook de persoonsgegevens aan de rechter, zodat die een advocaat kan toewijzen. De geneesheer directeur informeert de persoon over het verdere verloop en over de mogelijkheid hulp te vragen van een patiënt vertrouwenspersoon. 

  • Wat is een zorgmachtiging?

   Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter waarin staat welke verplichte zorg gegeven mag worden. De rechter kan bijvoorbeeld besluiten dat iemand verplicht medicijnen moet innemen en zorg in huis moet ontvangen. Ook al ziet de persoon er zelf het nut niet van in. De ggz-instelling informeert de persoon over deze beslissing van de rechter. Ook wanneer een bestaande zorgmachtiging wordt verlengd, informeert de ggz-instelling de persoon hierover.

  • Wat is een verkennend onderzoek?

   In het verkennend onderzoek maakt een psychiatrisch geschoolde medewerker een afweging of de persoon zichzelf of anderen in een onveilige situatie brengt als gevolg van een psychisch probleem. Als dit het geval is dan vraagt de GGD de officier van justitie om te overleggen met de geneesheerdirecteur van de ggz-instelling. Zij overleggen over verplichte zorg inzetten. Dit mag alleen als het niet anders kan. De rechter beslist of er verplichte zorg wordt ingezet. Dit besluit van de rechter heet een zorgmachtiging.