Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalScholenGezonde school
ProfessionalScholenGezonde school
Publicatiedatum: 15-07-2021 om 12:09 uur
Laatste update: 30-08-2023 om 11:25 uur

Gezonde School

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt een po, vo of mbo school aan verschillende thema’s. Wil jij van jouw school een Gezonde School maken? Een medewerker van de GGD kan ondersteunen en helpen om dat te realiseren. Samen met een adviseur van de GGD zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt.

De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. We sluiten aan bij wat jouw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterken wat goed gaat.  Met een stappenplan werk je structureel aan gezondheidsthema’s zodat je effecten op de lange termijn bereikt. Vanuit de Gezonde school-aanpak werk je aan vier pijlers:

 • Educatie
  Jouw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorg je ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving
  Jouw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).
 • Signaleren
  Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid
  Jouw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.
 • Leraren en ouders betrekken
  Het betrekken van leraren en ouders en verzorgers is de succesfactor in elke stap. Leraren hebben bijvoorbeeld een belangrijke voorbeeldfunctie en je hebt hulp van ouders en verzorgers nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Dat laatste is voor veel scholen een uitdaging. Daarom is er in de Gezonde School-aanpak veel aandacht voor ouderbetrokkenheid.

Vraag een Gezonde School-vignet aan

Volg je het stappenplan en heb je één of meer thema’s op orde? Vraag dan het vignet aan en laat zien dat jouw school een Gezonde School is.

Meer informatie

Kijk op de website Gezonde School.