ProfessionalScholenOnderzoek impact corona op gezondheid jongeren
Publicatiedatum: 06-09-2021 om 09:04 uur
Laatste update: 08-09-2021 om 8:09 uur

Onderzoek naar impact corona op gezondheid van jongeren

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen GGD’en daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Wat levert de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 op?

De vragenlijst wordt in oktober uitgezet onder leerlingen van klas 2 en 4 en bevat verschillende onderwerpen, zoals:

 • mentale en fysieke gezondheid, eenzaamheidsgevoelens, lekker in je vel zitten, ervaren stress, behoefte aan zorg / hulp
 • beleving corona periode zowel thuis als op school (online)
 • leefstijl tijdens corona periode zoals alcoholgebruik, druggebruik, gebruik social media / gamen, bewegen en sporten.

De resultaten werkt de GGD uit in een schoolprofiel waarin de gegevens van de school worden vergeleken op basis van onderwijstype. We bespreken het profiel naar verwachting in april 2022 met de school. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen onze gemeenten en de overheid lokaal en landelijk gezondheids- en jeugdbeleid.

De Jeugdgezondheidszorg voert toch al onderzoeken uit, wat voegt deze monitor toe?

Onze collega’s van de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de signaleringsvragenlijst ‘Gezond leven, Check het even’. Deze vragenlijst is minder geschikt om de gezondheid van een groep leerlingen in beeld te brengen omdat:

 • de vragenlijst bedoeld is om leerlingen individueel te benaderen en hulp te bieden waar nodig of gewenst, maar daarom niet anoniem is
 • de vragen minder geschikt zijn voor monitoring. Zo zijn er o.a. veel vragen die jongeren het initiatief bieden zelf aan te geven of zij problemen ervaren, informatie wensen of vragen hebben aan de jeugdverpleegkundige. Deze vragen leveren minder concrete informatie op voor evaluatie of beleid.
 • vanuit de privacy wetgeving niet is toegestaan de persoonsgebonden informatie van deze vragenlijst verder uit te breiden/aan te vullen.

Bovendien is het afgelopen schooljaar de respons op deze vragenlijst zeer laag geweest vanwege het online onderwijs en geven de resultaten geen representatief beeld.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders / verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen meteen na de zomervakantie meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, de antwoorden zijn anoniem en worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Vragen?

Kijk voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor op de website van de Rijksoverheid en de flyer impact van corona.

Voor vragen kun je ook mailen naar Monique de Kok, m.de.kok@ggdbzo.nl.

 

Veelgestelde vragen

 • Hoe heeft GGD Brabant-Zuidoost middelbare scholen geselecteerd voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

  Alle middelbare scholen zijn gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt.

 • Wat gebeurt er met de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

  GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. De GGD rapporteert de cijfers in een tabellenboek en dashboard en beschrijft de belangrijkste resultaten in een rapportage (infographic/factsheet).

  Lees verder
 • Worden leerlingen en hun ouders/verzorgers ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy?

  Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin alle informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

 • Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?

  De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek waarbij er een samenwerking is tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Unicom Intelligence als softwarepakket voor de online vragenlijst. De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

  Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen.