Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalScholenOnderzoek impact corona op gezondheid jongeren
Publicatiedatum: 06-09-2021 om 09:04 uur
Laatste update: 20-05-2022 om 10:10 uur

Onderzoek naar impact corona op gezondheid van jongeren

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengen GGD’en daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Wat levert de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 op?

De vragenlijst wordt in oktober uitgezet onder leerlingen van klas 2 en 4 en bevat verschillende onderwerpen, zoals:

  • Mentale en fysieke gezondheid, eenzaamheidsgevoelens, lekker in je vel zitten, ervaren stress, behoefte aan zorg / hulp
  • Beleving corona periode zowel thuis als op school (online)
  • Leefstijl tijdens corona periode zoals alcoholgebruik, druggebruik, gebruik social media / gamen, bewegen en sporten.

De resultaten werkt de GGD uit in een schoolprofiel waarin de gegevens van de school worden vergeleken op basis van onderwijstype. We bespreken het profiel naar verwachting in april 2022 met de school. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen onze gemeenten en de overheid lokaal en landelijk gezondheids- en jeugdbeleid.

De Jeugdgezondheidszorg voert toch al onderzoeken uit, wat voegt deze monitor toe?

Onze collega’s van de Jeugdgezondheidszorg maken gebruik van de signaleringsvragenlijst ‘Gezond leven, Check het even’. Deze vragenlijst is minder geschikt om de gezondheid van een groep leerlingen in beeld te brengen omdat:

  • De vragenlijst bedoeld is om leerlingen individueel te benaderen en hulp te bieden waar nodig of gewenst, maar daarom niet anoniem is
  • De vragen minder geschikt zijn voor monitoring. Zo zijn er o.a. veel vragen die jongeren het initiatief bieden zelf aan te geven of zij problemen ervaren, informatie wensen of vragen hebben aan de jeugdverpleegkundige. Deze vragen leveren minder concrete informatie op voor evaluatie of beleid.
  • Vanuit de privacy wetgeving niet is toegestaan de persoonsgebonden informatie van deze vragenlijst verder uit te breiden/aan te vullen.

Bovendien is het afgelopen schooljaar de respons op deze vragenlijst zeer laag geweest vanwege het online onderwijs en geven de resultaten geen representatief beeld.

Deelname aan de monitor

Zowel ouders / verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen meteen na de zomervakantie meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, de antwoorden zijn anoniem en worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Vragen?

Kijk voor meer informatie over de Gezondheidsmonitor op de website van de Rijksoverheid en de flyer impact van corona.

Voor vragen kun je ook mailen naar Monique de Kok, m.de.kok@ggdbzo.nl.