Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 15-11-2023 om 09:40 uur

Tarieven vergunningverlening, wijzigingen en vrijstelling tatoeage, piercing en permanente make-up

De tarieven voor werkzaamheden in het kader van tatoeëren, piercen en permanente make-up worden jaarlijks geïndexeerd. De tarieven zijn oorspronkelijk gebaseerd op het in 2007 vastgestelde uurtarief van € 87,18.

Dit tarief is voor 2008 en 2009 geïndexeerd naar aanleiding van de indexatie van de CAO voor de gemeenten en vanaf 2010 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over het voorafgaande jaar.

Per 1 juli 2023 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2022 van 2,9%. Het nieuwe uurtarief bedraagt per 1-7-2023 tot en met 30-6-2024 € 122,63.

Tarieven per 1 juli 2023

Soort verrichting Tarief
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden.
€ 245,27
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden. € 429,19
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden. € 490,51
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden. € 429,19
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden. € 490,51
Combinatie van bovenstaande activiteiten. € 613,15
Voorrijkosten per kwartier € 30,65
Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur € 122,63
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen. € 490,51
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief. € 183,95