ProfessionalZorginstellingenCalamiteit melden
Publicatiedatum: 29-06-2021 om 07:22 uur
Laatste update: 13-04-2022 om 8:53 uur

Calamiteit melden door zorgaanbieders

Zorgaanbieders van WMO-voorzieningen moeten een calamiteit of geweldsincident melden (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wmo 2015) .

Gemeenten verantwoordelijk voor toezicht WMO-voorzieningen 

Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant wezen GGD Brabant-Zuidoost aan als toezichthouder voor onderzoek naar calamiteitenmeldingen. Als de gemeente een calamiteit of geweldsincident meldt, dan starten wij met het onderzoek. 

Een calamiteit volgens de wet

 • Een onbedoelde of onverwachte gebeurtenis
 • Met effect op de kwaliteit van een WMO-voorziening  
 • Met ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt. 

Een geweldsincident volgens de wet

 • Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt  
 • Lichamelijk en geestelijk geweld tegen een cliënt 
 • Door een beroepskracht of  een andere cliënt met wie de cliënt een etmaal of dagdeel in een accommodatie is van een aanbieder. 

Calamiteit melden

 • Vul het formulier in 
 • Bij voorkeur op de eerstvolgende werkdag na het incident 
 • Na melding start de GGD een onderzoek. 

Geweldsincident melden

 • Vul het formulier in 
 • Bij voorkeur op de eerstvolgende werkdag na het incident 
 • Na melding start de GGD een onderzoek. 

Vragen en advies over melden

Tijdens kantooruren bel je met 088 0031 115 of mail je naar calamiteitmelden@ggdbzo.nl.