Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalZorginstellingenCalamiteit melden
Publicatiedatum: 29-06-2021 om 07:22 uur
Laatste update: 05-01-2023 om 10:17 uur

Calamiteit melden door zorgaanbieders

Het Rijk heeft de uitvoering van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en begeleiding gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop.

Gemeenten verantwoordelijk voor toezicht WMO-voorzieningen 

In geval van een calamiteit of geweldsincident moeten zorgaanbieders van WMO-voorzieningen dit melden. Voor gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant is de GGD Hart voor Brabant de toezichthouder voor onderzoek naar calamiteitenmeldingen.

Ga naar het meldpunt Toezicht WMO