Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalZuidoost-Brabant zonder zelfmoord
ProfessionalZuidoost-Brabant zonder zelfmoord
Publicatiedatum: 15-06-2021 om 09:32 uur
Laatste update: 20-05-2022 om 13:24 uur

Zuidoost-Brabant zonder Zelfmoord

In Nederland maken jaarlijks meer dan 1.800 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld meer dan vijf mensen per dag. Veel mensen denken dat zelfdoding de enige uitweg is voor hun problemen en ruim 100.000 mensen doen ook daadwerkelijk een poging. Het cijfer van het aantal zelfdodingen blijft de afgelopen jaren constant, na een stijging in de jaren daarvoor.

Het programma Zuidoost-Brabant zonder Zelfmoord startte in 2016. De GGD Brabant-Zuidoost spande zich samen met verschillende partners in de regio in om het aantal suïcides in de regio te verminderen in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. 

Wat doen wij?

 • Deskundigheidsbevordering
  Professionals in de regio zijn deskundig in het signaleren van suïcidaliteit, het gesprek aan gaan, het maken van een eerste inschatting en op basis daarvan een eerste verwijzing. Hiervoor organiseren we de Gatekeepertraining Suïcidepreventie. Hiervoor proberen we professionals en vrijwilligers in de regio te enthousiasmeren.  
 • Bewustwording en taboedoorbreking
  Professionals en inwoners hebben aandacht voor suïcide en we verlagen de drempels om hierover in gesprek te gaan. Om dit te bereiken sluiten we aan bij landelijke campagnes, delen we berichten via (social) media en organiseren we bijeenkomsten. Ook organiseren we webinars voor risicogroepen. 
 • Ketensamenwerking
  Professionals in de regio zijn zich bewust van de risico’s van suïcide en werken hierin zo goed mogelijk samen. We realiseren dit door kennis te delen en af te stemmen met elkaar. 
 • Monitoring
  Suïcide komt vaker voor bij bepaalde groepen in de samenleving. Via onze monitor en de input van 113 brengen we de risicogroepen in onze regio in beeld. Voor deze risicogroepen organiseren we suïcidepreventie in de gemeente. We ondersteunen gemeenten bij de aanpak en geven verdieping waar nodig.