Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersToelichting workshops
Publicatiedatum: 09-09-2021 om 10:20 uur

Toelichting workshops

 • Kriebels in je buik (PO)
  Rosa van den Nieuwenhof en Emmy Thijssen- GGD Brabant-Zuidoost
  Alles wat je moet weten over seksuele vorming in het basisonderwijs. Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Hoe pak je dit aan als leraar en wat komt er allemaal bij kijken?
 • Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs (PO)
  Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit
  Een goede afstemming tussen ouders en school bevordert een veilige en gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van leerlingen. Maar wat zijn goede manieren om dit voor elkaar te krijgen? In deze workshop gaan we samen op zoek naar tips en goede voorbeelden om de ouderbetrokkenheid op school rondom het thema relaties en seksualiteit te verhogen.
 • Seksualiteit en Cultuur(verschillen) (PO/VO)
  Najat Toub – Diversae
  Op het moment dat je het thema Relaties en Seksualiteit in de klas/ schoolbreed oppakt is het belangrijk dat je hier ook ouders bij betrekt. Maar hoe doe je dat als je (veel) te maken hebt met ouders uit een andere cultuur? Hoe bereik je hen op een goede manier over dit thema en hoe ga je om met weerstanden? Tijdens deze workshop worden aan de hand van praktijkcasussen praktische handvaten aangereikt. Deze workshop is bedoeld voor onderwijzend personeel van zowel PO als VO scholen.
 • Lespakket Lang Leve de Liefde (VO)
  Liesbeth van Roijen – GGD Brabant-Zuidoost
  Lang Leve de Liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Met dit lespakket ondersteun je leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Je werkt aan kennis maar ook aan de houding en vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit.
 • Seksuele Diversiteit en campagne ‘Lekker Boeiend’ (VO)
  Britta Cats – COC en Emy van Maaren – GGD Brabant-Zuidoost
  In het kader van de Regenbooggelden is de GGD Brabant-Zuidoost al jaren bezig met het onderwerp seksuele diversiteit, met name in de twee Regenbooggemeenten Eindhoven en Helmond. Vooral de leerlingen en docenten van voortgezet onderwijs- en mbo-scholen zijn belangrijke doelgroepen. In het verleden is er bijvoorbeeld een training (meermaals) aan docenten gegeven over het bespreekbaar maken van maatschappelijk gevoelige onderwerpen, waaronder seksuele diversiteit. Ook zijn er theatervoorstellingen op scholen voor de leerlingen georganiseerd. Het project seksuele diversiteit kent een nauwe samenwerking met het COC Eindhoven. Het COC geeft gastlessen op scholen om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas. Britta Hulshof-Cats, coördinator voorlichting van het COC, zal een toelichting geven op wat je van een dergelijke gastles kunt verwachten. Vorig jaar is de campagne Lekker Boeiend gelanceerd. Deze is bedoeld om de acceptatie en tolerantie ten aanzien van de LHBTI+ (Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse personen) te vergroten. Emy van Maaren-Heijligers, projectleider van dit project, zal hier uitleg over geven, inclusief mogelijkheden om er in de les aandacht aan te besteden. We hopen op een interessante workshop waarin veel interactie zal zijn.