Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersTuberculoseOnderzoeken 
Publicatiedatum: 03-06-2021 om 09:25 uur
Laatste update: 12-12-2023 om 10:43 uur

Onderzoeken tuberculose

X-thorax onderzoek

Dit is een onderzoek waar we door middel van een röntgenfoto van de longen bekijken of een ontsteking of vocht in de longen aanwezig is. Dat kan wijzen op tuberculose. Met een röntgenfoto kan je alleen longtuberculose aantonen. 

Tuberculine huidtest (Mantoux)

Bij deze test wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof in de huid van de linker onderarm ingespoten. Twee tot drie dagen later wordt de test beoordeeld. Hiermee kan een infectie met de tuberculosebacterie worden aangetoond. 

IGRA (Immune Gamma Release Assay)

We nemen bloed af. Daarna wordt het bloed in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen tuberculose.

De IGRA wordt vaak gebruikt in combinatie met de Tuberculinehuidtest. Wanneer de Tuberculinehuidtest aangeeft dat er mogelijk een infectie met de tuberculosebacterie is, geeft een positieve IGRA reactie meer zekerheid over de diagnose. 

Sputum (Bacteriologisch onderzoek)

Sputum is slijm dat uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest. Soms nemen we sputum af bij de GGD, in andere gevallen krijg je potjes mee om (meerdere dagen achter elkaar) thuis sputum op te hoesten. Door microscopisch onderzoek, bacteriekweken of DNA-onderzoek (PCR) kan worden vastgesteld of de tuberculosebacterie in het sputum aanwezig is. 

Daarnaast kan dit onderzoek vaststellen of de bacterie die aanwezig is in het sputum reageert op de medicijnen die worden voorgeschreven.  

Tarieven 2024 voor tuberculose onderzoek

Verzekering

De GGD declareert de kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) bij je zorgverzekeraar. Dit kan gevolgen hebben voor jouw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven aan. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Of zoek het op in je polis.